Správná aplikace kašírovaného polystyrenu | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Ne/Správná aplikace kašírovaného polystyrenu

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Ne/Správná aplikace kašírovaného polystyrenu
 
Již několikrát jsme publikovali články týkající se aplikace kašírovaného polystyrenu nebo aplikace kotvených podkladních pásů na polystyren. Především jsme upozorňovali na možnost zašlehnutí plamene do polystyrenu. Vzhledem k tomu, že se přes tato upozornění ještě setkáváme se stále stejnou chybou, rozhodli jsme se v červencovém čísle ukázat vám, co se stane pokud budou pravidla aplikace prvních hydroizolačních vrstev na tepelné izolace z polystyrenu opomíjena.
 
Samozřejmě, proto že se s takovou rekonstrukcí můžete setkat také, zveřejníme i návrh řešení, které jsme pro realizační firmu vypracovali.
 
Střecha na které jsme byli posoudit možnost rekonstrukce již na první pohled sama ukazovala na vzniklý problém. Spoje vodorovně se žlabem byly mírně propadlé a kolmo na ně zhruba co 1-2 m vystupovala horní vrstva hydroizolace nad rovinu střechy. Čím tyto deformace vznikly?
Troufám si tvrdit, že na této střeše hrálo roli několik faktorů.
 
Prvním bylo nesprávné spojování přesahů na deskách kašírovaného polystyrenu. Podle toho jak byly velké mezery mezi jednotlivými řadami desek z EPS bylo ke spojování přesahů užito obyčejného ručního hořáku a spoj nebyl proti zašlehnutí nijak chráněn. Tím došlo už v prvních chvílích pokládky ke znehodnocení snahy projektanta vytvořit celistvou vrstvu tepelné izolace. Vznik tepelných mostů je poté předpokladem ke tvorbě kondenzátu v konstrukci. Pokud by realizační firma užila švového hořáku, k tomuto problému by jistě nebylo došlo. Vzhledem k zasažené ploše se investice do hořáku zamezující zašlehnutí - 7300,- Kč zdá být více než únosná.
 
Druhým byla (za předpokladu, že byl použit stabilizovaný polystyren což by měla být samozřejmost a odpadá tím možnost samovolných rozměrových změn), volba pásu nakašírovaného na polystyren ruku v ruce s vysokou teplotou při aplikaci dalších hydroizolačních vrstev. Jednoduše řečeno, polystyren se při vysoké teplotě proniknuvší nakašírovaným pásem smrštil a to přispělo ke vzniku ostrých vzdutí kolmo na mezistřeší žlab. Zde sehrála roli i zkušenost izolatéra, který asi neodhadl intenzitu plamene při aplikaci další vrstvy hydroizolačního souvrství. Pro tento argument svědčí fakt, že ze tří střech na sebe navazujících je pouze krajní zasažena tímto typem poškození. Jednoduše řečeno, firma se zde asi učila.
Návrh rekonstrukce byl vzhledem k finančnímu limitu nastíněn ve dvou variantách.
 
První, úplná a nejefektivnější - plnoplošná oprava jednovrstvým hydroizolačním kotveným systémem s pásem Roofspecial Monofix S5-25 přírodní. Ten v kotvené variantě nebude ovlivněn degradací podkladních vrstev a proto je nejlepším finančně přístupným řešením. Při této i následné variantě je navrženo doplnění tepelné izolace v poškozených místech.
 
Druhá varianta - lokální - doplnění tepelné izolace v propadech, prořezání vzdutí a na prořezané místo aplikace pásu Monofix s tím, že přes poškozené a prořezané místo bude volně položen jako separace přířez pásu V13, aby bylo následně dobře využito tažnosti Pásu Roofspecial Monofix. S5-25 přírodní. Pro realizační firmy spolupracující s firmou Coleman S.I.a.s je možné zaškolení s materiálem Polyroof přímo na střeše.
 
Takto byl degradován pás na celé střeše:
 
 
 
Sonda v místě vyvýšení:
 
 
 
Sonda v propadu - značný tepelný most:
 
 
 

Štítky

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.