Bezpečnostní prvky střech a jejich význam | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Význam bezpečnostních prvků střech

Datum:3.7.2019

Požadavky na bezpečnostní prvky střech rodinných domů diktují lokální stavební normy. Zatímco například ve Skandinávii jsou bezpečnostní prvky, jakými jsou žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany, přirozenou součástí střech rodinných domů, v Čechách se s nimi často z důvodu úspor nepočítá, a to ani ve stádiu projektové dokumentace.
 
Pády ze střech a lešení tvoří v České republice podle statistik přibližně jednu pětinu všech smrtelných pracovních úrazů. Kromě nedostatku bezpečnostních prvků za to může také vágní formulace normy ČSN  731901 Navrhování střech.
Ta sice definuje potřebu bezpečnostních prvků u střech budov s provozem, nicméně u ostatních střech je poměrně shovívavá a bezpečnostní prvky nepožaduje.
 
Při výběru a  dimenzování optimálních bezpečnostních prvků samozřejmě rozhoduje způsob užívání stavby, lokalita stavby a nároky na údržbu střechy. S bezpečnostními prvky bychom měli počítat už ve stádiu projektové dokumentace. Instalovat je pak můžeme i dodatečně. 
 
LÁVKY A ŽEBŘÍKY
Minimálním bezpečnostním opatřením, které předepisují české stavební normy u rodinných nebo rekreačních domů, je zajištění bezpečného přístupu ke komínu domu. K tomu slouží kombinace střešní lávky a  žebříku. Lávky a  žebříky také umožňují rychlou a  bezpečnou instalaci a údržbu satelitů, TV a Wi-Fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková cesta v případě požáru. 
 
SNĚHOVÉ ZÁBRANY
Zejména u  domů v  horských a  podhorských oblastech nebo u domů vystavovaných pravidelné sněhové pokrývce jsou důležitou součástí bezpečné střechy.
Sněhové zábrany chrání osoby v  okolí domu proti padajícímu sněhu a  ledu, a  proto by měly být součástí střešního systému alespoň nad vstupy do budovy.

Důležité je zajistit optimální počet a velikost sněhových zábran podle průměrného množství sněhových srážek, délky po spádu a sklonu střechy.
 

Nejčastější nedostatky bezpečnosti střech rodinných a rekreačních domů:
  • poddimenzování množství a velikosti sněhových zábran,
  • absence žebříků a pochozích ploch pro údržbu střechy,
  • nedostatek kotvících prvků pro jištění na střeše,
  • žádná úniková cesta v případě požáru,
  • nezajištění bezpečného přístupu na střechu budovy 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.