Chtěl bych se zeptat, zda je nutné používat vyhřívané vpusti. Dříve se používaly pouze obyčejné, fun

Chtěl bych se zeptat, zda je nutné používat vyhřívané vpusti. Dříve se používaly pouze obyčejné, fungovaly poměrně dobře a problémy se zamrzáním jsme neměli. Co doporučujete Vy?

Datum:14.1.2015

Chtěl bych se zeptat, zda je nutné používat vyhřívané vpusti. Dříve se používaly pouze obyčejné, fungovaly poměrně dobře a problémy se zamrzáním jsme neměli. Co doporučujete Vy?
 
Pokud proudí odpadním potrubím teplý vzduch, který vychází z kanalizace (není-li součástí odpadního potrubí zápachová uzávěra – sifon), nebo potrubí není izolováno a má tepelné zisky z interiéru, funguje vpusť poměrně bez problémů i bez vyhřívání. U nezatepleného potrubí se ale téměř vždy vyskytuje problém s kondenzací vlhkosti na jeho povrchu, protože chladná voda z tajícího sněhu nebo z deště podchlazuje často potrubí pod hodnotu rosného bodu. Moderní trend, kdy vše dokonale zateplujeme, však eliminuje možnost takového odtávání v horní části vpusti. U novostaveb doporučuji navrhovat a osazovat do plochých střech s vnitřními svody vyhřívané odvodňovací vpusti, které zaručí bezproblémové odvodnění při rychlém teplení apod. Je-li střecha odvodněna pomocí zaatikových vpustí do svodů probíhajících po fasádě, měl by být osazen vyhřívací kabel v celé délce odvodňovacího potrubí. Samostatné vyhřívání vpusti v tomto případě nepomůže, protože srážky v zimě zamrzají ihned za vyhřívanou částí. Kvůli správnému návrhu odvodňovacích prvků můžete kontaktovat Poradenské Studio Coleman (poradenstvi@coleman.cz). 
 

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.