Chyby na plochých střechách, především na měkčeném PVC | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Chyby plochých střech, především mPVC folií

Datum:25.6.2019

Přísloví „každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“ platí v systémech plochých střech stejně, jak kdekoli jinde. Dnes bych se rád zaměřil pouze na jednu dílčí část, a to hydroizolační folii z mPVC a základní chyby v jejich provádění a skladování. Jelikož se převážná část těchto folií provádí jako mechanicky kotvená, s vnitřní výztužnou PE vložkou, zaměřím se na ně.
 
Občas se u těchto folií potkávám s fenoménem, že folie nejdou na stavbě dobře svařit. Ve sváru se objevuje krupička – drobné bublinky, které jsou vždy v pravidelně se opakujících intervalech. Tento svar pak nelze považovat za homogenní a trvale bezpečný. V těchto případech se doporučuji zaměřit na způsob skladování, zda folie neležela delší dobu ve vodě. Jelikož jsou folie výrobně řezány na přesnou šířku, je vnitřní výztužná PE mřížka na všech stranách zcela obnažena a voda po ní může vzlínat. Tato uzavřená vnitřní vlhkost se pak při provádění horkovzdušného sváru (kdy se teplota blíží 500°C) mění v páru, která prostupuje do spoje a degraduje jej. Proto skladujte folie vždy na suchém místě.
 
Obdobným problémem je pak formátování folií na přesný rozměr pomocí roztrhnutí (cca 3cm nařezání + roztržení). Tato metoda sice umožňuje poměrně rychlé, pravoúhlé formátování. Nicméně způsobuje nevratné poškození hrany, ze které trčí ven vnitřní výztužná vložka. I přes správné provedení horkovzdušného spoje, je tato hrana nadměrně namáhána a hrozí zkrácená životnost spoje. Folii je potřeba vždy řezat pomocí břitu.
Samostatnou kapitolou je pak zpracování detailů. Rozeznávám zde dva základní problémy. Totální neznalost v provádění detailů a perfektní znalost, ale ledabylé provedení. Oba problémy pak dokážou technika, investora, realizační firmu, řemeslníka zaměstnat na dlouhé hodiny, které jsou mnohdy kompenzovány finančním postihem. Proto doporučuji vždy předem nastudovat k danému materiálu aktuální montážní návod. Z těch neustále se opakujících chyb bych zmínil detaily – provedení „T“ spoje, provedení vnitřního a vnějšího rohu, ukončení na atice, správné provedení kotvení.
 
Neméně důležitou věcí pro realizační firmu je schopnost vlastního návrhu skladby střešního pláště. Záměnu skladby projektového řešení se obvykle řeší z důvodu tlaku na cenu a nalezení úspor. Jindy je potřeba provést změnu skladby díky nekvalitě projektové dokumentace. Ať už je ten důvod jakýkoli, je potřeba upozornit, že v obou případech by odpovědnost (bez dodatečných opatření) za takto navrženou a provedenou střechu byla na realizační firmě. Doporučuji proto nejít cestou neprobádanou a spolehnout se na specializované prodejce, dodavatele poskytující dlouhodobě servis a poradenství.
 
Pokud se rozhodujete mezi materiály z měkčeného PVC, doporučuji osvědčený systém Merx, který je na českém trhu již přes 12let bez reklamací.
 
Na webových stránkách http://www.merx-system.cz/ naleznete:
-specifikaci folií
-technické listy
-prohlášení o shodě
-zpracování veškerých detailů
-montážní návod
-záruční list
Specializovaný prodejce střech – firma Coleman S.I., a.s. Vám pak poskytne:
-servis
-poradenství
-technika na stavbě
-dodávku materiálu
Za poradenské studio Coleman S.I., a.s., Ing. Lukáš Kostka.
 
Chyby PVC fólií1
Chyby PVC fólií3 Chyby PVC fólií3
 Chyby PVC fólií3
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.