Minerální deska hydrofobizovaná Dachrock - Rockwool | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

MINERÁLNÍ DESKA DACHROCK 

 
 
 
   80 mm   150 mm
 dachrock_mineralni_deska
hydrofobizovana_mineralni_deska 
 dachrock_mineralni_deska
hydrofobizovana_mineralni_deska 
 
 
 
 
Tuhá těžká minerální deska z kamenné vlny, hydrofobizovaná. Tato minerální deska je určená pro stavební protipožární a akustické izolace. Aplikuje se jako vrchní vrstva dvouvrstvých izolací plochých střech za použití mechanického kotvení, lepení, nebo zatížením kačírkem či dlažbou. Tato deska se hodí taktéž do podlahových konstrukcí se zvýšenými nároky na tepelné parametry.  
 
 
 Parametr  Označení  Hodnota
 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1  -  A1
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,040 W.m-1.K-1
 Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek  DS(70,90)  ≤ 1 %
 Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  70 kPa
 Pevnost v tahu kolmo k desce  (σmt)  TR  15 kPa
 Bodové zatížení (Fp)   PL(5)  600 N
 Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
 Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
 Faktor difuzního odporu  (µ)   MU   1
 Měrná tepelná kapacita  cp   840 J.kg-1.K-1
 Bod tání   tt   > 1000 °C
 Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1   max. 1,619 kN.m-3
 Certifikát  1390-CPR-0168/09/P
 1415-CPD-035-(C-7/2010)
 Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1
 ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496
 Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
 

 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.