Druhy a funkce geotextílií | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Druhy a funkce geotextílií

Datum:31.5.2016

Geotextílie je velmi důležitý a významný materiál používaný ve stavebnictví jako separační, ochranná či filtrační vrstva.
Geotextílie jsou vyráběny jako přírodní, z kokosových a jutových vláken, které jsou vhodné pouze k dočasnému použití například pro ochranu stavby před mrazem a jako syntetické, vyráběné z polypropylenu popřípadě polyesteru, které slouží
k trvalé ochraně a instalaci do stavebních konstrukcí všeho druhu. Díky materiálům, z kterých se vyrábí je geotextílie odolná vůči plísním, bakteriím, rozpouštědlům a snáší kyselé prostředí.
 
Druhy geotextílií:
 
Netkané
- jsou nejznámější druh geotextílie vyráběné vpichováním náhodně rozptýlených vláken soustavami speciálně orientovaných jehel.
 
Tkané
- jsou zhotovovány na tkalcovském stavu za pomocí dvou kolmých soustav nití, které se vzájemně provazují a vzniká tím velmi pevný materiál.
 
Pletené
- jsou vyráběny na pletacích strojích proplétáním oček z jedné, nebo více přízí s případným použitím dalších vazebných
prvků.

 
Funkce geotextílii:
 
Ochranná
- slouží k ochranně hydroizolační vrstvy před jejím poškozením např. od zeminy, distančních podložek atd. Své využití nachází také jako ochranná vrstva pod nafukovací bazény popřípadě skákací hrady, které tak chrání před poškozením od kamenů a jiných ostrých předmětů vyskytujících se v jejich blízkém okolí.
 
Separační
- slouží k oddělení jednotlivých vrstev stavebních materiálů, které nesmí přijít do vzájemného kontaktu, nebo by se mohla vzájemným kontaktem porušit jejich celistvost a funkčnost, a tím pomáhá zajistit plnou funkčnost vrstev mezi které je vkládána. Například je nutnost separovat pěnový polystyren od hydroizolačních fólií z měkčeného PVC, oddělení fóliové hydroizolační vrstvy od betonového případně dřevěného podkladu. Při rekonstrukcích se můžeme často setkat se separací starého asfaltového pásu od fólie z měkčeného pvc, jelikož se musí vyloučit styk těchto materiálových vrstev.
 
Filtrační
- v tomto případě
geotextílie vytváří překážku pevným částicím v jejich pohybu skrz a zabraňuje tak například zanášení štěrku menšími částicemi. Dokáže se tak předejít znehodnocení materiálu za geotextílií a prodloužit tak jeho životnost a funkčnost. Používají se především u liniových silničních staveb, ale také do skladeb zelených střech.

 
Geotextílie se vyrábí v gramáží 100 – 600 g/m2. V oblasti střech se nejčastěji vyskytují v gramáži 120 g/m2 jako vlies,
který nachází využití ve skladbách plochých střech v požárně nebezpečném prostoru, geotextilie o gramáži 300 g/m2 se používají jako separace materiálů, které spolu nesmí přijít do kontaktu, a ty o gramáži 500g/m2 najdou využití jako filtrační vrstva a k ochraně hydroizolace od přitěžující vrstvy (kačírek, podložky od dlažba,..atd). 
 
Geotextílie je důležitou a nepostradatelnou součástí skoro každé stavby, proto by neměla být opomíjena při návrhu a vlastní realizaci . Pokud potřebujete pomoci při jejím výběru nebo zkonzultovat její použití můžete se obrátit na Poradenské studio Coleman.
 
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.