Přeměna dvouplášťové ploché střechy na jednoplášťovou střechu | Coleman.cz - materiály pro střechy a

Lze přeměnit větranou dvouplášťovou plochou střechu na střechu jednoplášťovou?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Lze přeměnit větranou dvouplášťovou střechu na střechu jednoplášťovou?
 
Při přeměně větrané dvouplášťové střechy na střechu jednoplášťovou jde zdánlivě o relativně jednoduchou úpravu: zaslepí se větrací otvory ve vzduchové mezeře a horní plášť původní dvouplášťové střechy se opatří dodatečnou tepelnou izolací a novou vodotěsnou izolací.
 
Z hlediska stavební fyziky však přeměna větrané dvouplášťové střechy na střechu jednoplášťovou není tak jednoduchá záležitost a může být ve svých důsledcích příčinou závažných stavebních a následně i hygienických závad.
 
Zásady přeměny větrané dvouplášťové ploché střechy na střechu jednoplášťovou:
  • v místnostech pod střechou by měly být v zimě jen běžné hodnoty vnitřní teploty ti a nízká relativní vlhkost vzduchu
  • spodní plášť dvouplášťové střechy musí být spolehlivě vzduchotěsný a nesmí být " difúzně otevřený " - jako tomu je například u spodního pláště z prken nebo ze sádrokartonu, a to i když byla provedena parozábrana
  • jednotlivé vrstvy původního střešního pláště by měly být relativně suché, nesmí být mokré
  • nosnou konstrukci střešního pláště nesmí tvořit dřevěné bednění
  • je zpravidla nutné uzavřít všechny větrací otvory dvouplášťové střechy
  • je nezbytně nutné oteplit horní plášť původní dvouplášťové střechy
  • tepelně technickým výpočtem musí být ověřeno nejen dodržení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U, ale zejména dodržení normových požadavků na množství zkondenzované vodní páry a na celoroční bilanci vlhkosti
  • je nutné tepelně doizolovat obvodovou konstrukci atiky kolem původní vzduchové mezery 
Jak z výše uvedených podmínek vyplývá, nelze bez průzkumu na stavbě a bez odborného posouzení realizovat dlouhodobě spolehlivou přeměnu stávající větrané dvouplášťové střechy na střechu jednoplášťovou. Proto také ne každou větranou dvouplášťovou střechu lze vždy tímto způsobem spolehlivě zrekonstruovat.
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.