Hydroizolace a fotovoltaický integrovaný systém | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

EVALON-Solar - Integrovaný hydroizolační a fotovoltaický systém

Autor:Stanislav Nohavica Datum:13.1.2015

Motto: „Vaše vlastní elektrárna na Vaší střeše“
 
EVALON-Solar je v Evropě unikátní integrovaný hydroizolační a fotovoltaický systém pro ploché střechy, který plně odpovídá požadavkům směrnice BIPV (Building Integrated Photovoltaics) na integraci prvků fotovoltaických systémů do konstrukcí budov. EVALON-Solar plní funkci vysoce kvalitní a spolehlivé hydroizolační povlakové vrstvy dle ČSN 73 1901 a současně funguje prostřednictvím integrovaných fotovoltaických článků jako výkonný generátor elektrického proudu. Technologie integrovaných hydroizolačních a fotovoltaických systémů představuje v současnosti špičku vývoje v oboru solární fotovoltaiky a stala se v návaznosti na výrazně zesílenou podporu ze strany Evropské unie i jednotlivých národních států předmětem velmi intenzivního zájmu investorů.
Základem systému EVALON-Solar jsou pásy hydroizolační fólie EVALON V o tloušťce 2,8 mm, na jejichž horním povrchu jsou integrovány tenkovrstvé flexibilní fotovoltaické články na bázi amorfního křemíku. Články jsou sériově propojené do modulů. Jeden modul systému EVALON-Solar sestává z 22 nebo 11 článků v závislosti na délce role základní fólie EVALON V (pro systém Solar standardně 6,0 m nebo 3,36 m). Šířka rolí je 1,55 a 1,05 m a v závislosti na ní jsou pak na roli osazeny dva nebo tři moduly vedle sebe.
Fotovoltaický systém EVALON-Solar doplňují vedle pásů s integrovanými fotovoltaickými články veškeré kompletační prvky (kabelové průchodky, napojovací a spínací skříňky, střídače, měřicí a kontrolní prvky atd.), potřebné ke kompletní instalaci celého fotovoltaického systému a k jeho uvedení do rutinního provozu včetně napojení na veřejnou rozvodnou síť.
  

Proč systém EVALON-Solar?

  • EVALON-Solar je na českém i evropském trhu jediným v praxi prověřeným integrovaným fotovoltaickým systémem pro ploché střechy. 
  • Fotovoltaické amorfní články podávají díky třívrstvé technologii (Triple-Junction) mimořádně vysoký výkon i při difuzním světle, jejich průměrný roční výkon je zeměpisných podmínkách České republiky 850 – 910 kWh na 1kWp instalovaného jmenovitého výkonu. 
  • Návratnost investice do systému EVALON-Solar je (bez započítání případných dotací a jiných podpůrných zdrojů) cca 11 roků. 
  • Garance výkonu článků je 20 let, životnost nosné fólie EVALON V je dle potvrzení BBA (British Board of Agreament) více než 25 let. 
  • Montáž hydroizolace ploché střechy a fotovoltaického systému probíhají současně v jedné operaci. 
  • Instalace fotovoltaického systému EVALON-Solar nevyžaduje žádné pevné podpůrné či jiné nosné konstrukce jako klasické fotovoltaické systémy, které způsobují četné prostupy hydroizolační vrstvou, a proto jsou zdrojem netěsností a zatékání do objektu. 
  • Články systému EVALON-Solar jsou ohebné a lze je bez problémů instalovat i na zakřivené plochy. 
  • Články jsou prakticky nezničitelné a mají samočisticí schopnost. 
  • Celý systém EVALON-Solar je extrémně lehký (jeho průměrná hmotnost je cca 4 kg/m2) a umožňuje osazení i na velmi subtilních střešních konstrukcích. 

Montáž

Hydroizolační pásy EVALON-Solar s integrovanými PV-články se na střešní ploše pokládají a spojují stejným způsobem jako běžné termoplastické hydroizolační fólie. 
K podkladu se pásy kotví standardně mechanicky v přesahu běžnými kotevními prvky. Vhodným podkladem pod pásy EVALON-Solar jsou tepelně izolační desky z minerální plsti, které umožňují vytvoření kanálků pro vedení napojovacích kabelů. Na spodní straně každého pásu EVALON-Solar jsou vyvedeny napojovací solární kabely standardní délky 5 m a průřezu 2 x 4,0 mm2, které jsou vedeny pod pásy v kanálcích vytvořených v tepelné izolaci dle potřeby ke kabelovým průchodkám nosnou střešní konstrukcí do interiéru objektu.
Rozvinutí pásů EVALON-Solar
Evalon, hydroizolační systém 
 
Mechanické kotvení pásů EVALON-Solar v přesahu pásů 
Důležité upozornění: Pro kotvení pásů EVALON-Solar se musí použít výhradně kotevní prvky z ušlechtilé nerezové oceli!
 
fotovoltaika a hydroizolace systém 
 
Svařování pásů EVALON-Solar horkovzdušným agregátem
 
fotovoltaika a hydroizolace systém 
 
Návrh střešního systému EVALON-Solar se provádí individuálně na každou střechu. V případě zájmu o tento systém kontaktujte, prosím, naše poradenské studio Coleman.
 
 
 fotovoltaika a hydroizolace zároveň fotovoltaika a hydroizolace zároveň 
 
 
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.