Použít extrudovaný polystyren pod hydroizolaci asfalovými pásy | Coleman.cz - materiály pro střechy

Lze použít extrudovaný polystyren stejně jako klasický, například do jednoplášťové ploché střechy pod hydroizolaci asfaltovými pásy? Jde mi hlavně o pevnost skladby v tlaku.

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Lze použít extrudovaný polystyren stejně jako klasický, například do jednoplášťové ploché střechy pod hydroizolaci asfaltovými pásy? Jde mi hlavně o pevnost skladby v tlaku.
 
Takovéto použití XPS (extrudovaného polystyrenu) nelze doporučit. Je pravdou, že tento materiál dobře odolává zatížení v tlaku, ale podle našich zkušeností tento typ tepelné izolace reaguje nevhodně na vyšší teploty. To znamená, že pokud například budete střechu provádět klasicky, zakotvením podkladního pásu do podkladu a natavením vrchního pásu, může se v době osvitu sluncem zvýšit teplota na povrchu XPS tak, že dojde k objemovým změnám. V důsledku velké tuhosti tohoto materiálu a uzavřené struktury pórů může nastat taková deformace desek XPS, že se projeví tzv. miskovým efektem a rohy jednotlivých desek se posunou směrem vzhůru, což může mít za následek poškození hydroizolace. Na klasickou skladbu s požadavkem vyšší pevnosti v tlaku je proto vhodnější použít polystyren pěnový (EPS), a to o vyšší pevnosti v tlaku při 10% stlačení – EPS 150 S nebo EPS 200 S.
 
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.