Deska z minerální plsti Fasrock Rockwool | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády
deska_mineralni_plst

DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI FASROCK 

 
 
 
   20 mm  30 mm 40 mm
 deska_z_plsti_mineralni_Fasrock
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool
 deska_z_plsti_mineralni_Fasrock
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool
 deska_z_plsti_mineralni_Fasrock
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool
 
 60 mm
 
100 mm
 
 120 mm
 deska_z_plsti_mineralni_Fasrock
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool
 deska_z_plsti_mineralni_Fasrock
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool
 deska_z_plsti_mineralni_Fasrock
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool
 160 mm

 
 deska_z_mineralni_plsti_rockwool


 
Fasrock je deska z minerální plsti s převážně rovnoběžnou orientací vláken, pojených organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná.Tato deska je určena pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech.Výrobek splňuje požadavky na ETICS dle ETAG 004.  
 

 Technické údaje

 
 Parametr  Označení  Hodnota
 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1  -  A1
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,041/0,039 W.m-1.K-1
 Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-)  ≤ 1 %
 Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek  DS(70,90)  ≤ 1 %
 Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  40 kPa
 Pevnost v tahu kolmo k desce  (σmt)  TR  15 kPa
 Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
 Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
 Faktor difuzního odporu  (µ)   MU   1
 Měrná tepelná kapacita  cp   840 J.kg-1.K-1
 Bod tání   tt   > 1000 °C
 Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1   max. 1,619 kN.m-3
 Certifikát  1390-CPR-0168/09/P
 1390-CPR-0274/10/P
 1390-CPR-0275/10/P
 1415-CPR-035-(C-7/2010)

 Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1
 Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
 Kód značení výrobku  MW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS–WL(P)-  MU1
 

 

 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.