Tepelná izolace Frontroc-max-e Rockwoll | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády
tepelna_izolace_rockwool

TEPELNÁ IZOLACE FRONTROCK MAX E

 
   60 mm  80 mm  100 mm  120 mm
 
 rockwool_teleplna_izolace
 
 rockwool_teleplna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
140 mm
 
160 mm
 
180 mm
 
200 mm 
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 220 mm
 
240 mm 
 
260 mm 
 
280 mm 
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 rockwool_tepelna_izolace
 
 
 

Frontrock MAX E je tuhá deska z minerální vlny s integrovanou dvouvrstvou,určená pro venkovní kontaktní zateplovací systém. Horní tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm splňuje vysokou mechanickou odolnost. Tato vrstva je označena nápisem Rockwool TOP a musí být osazena nápisem ven od fasády. 
 

 

Technické údaje

 
 Vlastnost  Označení   Hodnota  Jednotka  Norma
 Třída reakce na oheň    A1    ČSN EN 13501-1
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,036  W.m-1.K-1  ČSN EN 12667, 12939
 Faktor difuzního odporu  μ  1    DIN EN 12086
 Napětí v tlaku při 10% stlačení  σ10  20  kPa  ČSN EN 826
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky  σmt  10  kPa  ČSN EN 1607
 Bodové zatížení  Fmt  250  N  ČSN EN 12430
 Zatížení stavby vlastní tíhou    max. 0,956  kN.m-3  ČSN P ENV 1991-2-1
 Třída pro tolerance tloušťky    T5    ČSN EN 13162
 Měrná tepelná kapacita  cp  840  J.kg-1.K-1  ČSN 73 0540
 Bod tání  t   > 1000  °C  DIN 4102-17
 ES certifikát shody    1390-CPD-0168/09/P    Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
 Systém řízení jakosti    ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351    Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
 Systém péče o životní prostředí    ISO 14001:2004 - certifikát č. 9000352    Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
 
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.