Hydroizolace souvrstvím asfaltových pásů a parozábrana z PE fólie | Coleman.cz - materiály pro střec

Nakolik je vhodné používat ve skladbě s hydroizolací souvrstvím asfaltových pásů jako parozábrany PE fólie?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Nakolik je vhodné používat ve skladbě s hydroizolací souvrstvím asfaltových pásů jako parozábrany PE fólie?
 
Pro každou skladbu střechy by se měl vypracovat tepelně-technický výpočet, který ukáže, zda je to možné. Pokud bychom však měli trvat na principu, že je ideální, když má parozábrana vyšší ekvivalentní difuzní tloušťku než hydroizolace, zjevně bychom tohoto ideálu nedosáhli. Standardní fólie pro vytvoření parozábrany v ploché střeše má ekvivalentní difuzní tloušťku kolem 100 m, ty nejlepší kolem 250 m a při souvrství asfaltových pásů 2 x 4 mm se dostáváme na hodnoty ekvivalentní difuzní tloušťky hydroizolace kolem 230 – 260 m. Tento výpočet by platil při dokonalém slepení parozábrany a jejího napojení na konstrukce; rovněž je nutný předpoklad, že přes tenkou parozábranu nebudeme kotvit. U parozábran silných desetiny milimetru (cca od jedné do tří desetin milimetru) je málo pravděpodobné, že se parozábrana kolem šroubu alespoň trochu zatáhne. Potom se samozřejmě může účinnost parozábrany rapidně snižovat. Pro srovnání : Kvalitní parozábrany s kovovou výztužnou vložkou z modifikovaného asfaltu se ekvivalentní difuzní tloušťka pohybuje kolem 1500 m.
 
Pozn. Ekvivalentní difuzní tloušťka označuje ekvivalent vrstvy vzduchu k udávanému materiálu. Vypočte se jako součinitel difuze daného materiálu x tloušťka materiálu v metrech.
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.