ISOVER DOMO COMFORT | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

ISOVER DOMO COMFORT

 
 
   100  120  140
     
 160  180  
     
 
 
Isover DOMO COMFORT  je izolační pás ze skelného vlákna, se speciálním polepem. Tento výrobek je vhodný pro izolaci jakýchkoli nezatížených konstrukcí, k izolaci stropů, šikmých střech. 
 

Technické údaje

 Parametr  Jednotka  Hodnota  Norma
 TEPELNÉ VLASTNOSTI
 Soubor podmínek pro deklarované hodnoty l (10°C) a (udry)  -  -  ČSN EN ISO 10456
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λp
 (stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN  12667)
 W.m-1K-1  0,039  ČSN EN 13162
  Měrná tepelná kapacita c  J.kg-1K-1  840  -
 MECHANICKÉ VLASTNOSTI
 Charakteristická hodnota zatížení  k.N.m-3  0,12
 ČSN EN 1991-1-1
 ČSN EN 1990 
 PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
 Reakce na oheň  -  A2-s1,d0  ČSN EN 13501-1
 Maximální teplota použití  °C  200  -
 Bod tání tt  °C  >1000  DIN 4102 díl 17
 OSTATNÍ VLASTNOSTI
 Měrný odpor proti proudění vzduchu AF  kPa.s.m-2   ≥5 ČSN EN 29053 
 Faktor difuzního odporu (μ) MU  1 ČSN EN 12086 
 
 
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.