Tepelná izolace Isover DOMO | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

ISOVER DOMO

 
   TWIN 50  TWIN 60  80
 
 
 
 
 
 
 100  120  140
 
 
 
 
 
 
 160  180  200
 
 
 
 
 
 
 
 
Isover Domo je izolační rohož ze skelného vlákna, vhodná na nezatížené izolace, pro  zabudování do konstrukcí zavěšených pohledů a příček, na nepochůzí izolace stropních konstrukcí.
 
Technické údaje
 Parametr  Jednotka  Hodnota  Norma
 TEPELNÉ VLASTNOSTI
 Soubor podmínek pro deklarované hodnoty l (10°C) a (udry)  -  -  ČSN EN ISO 10456
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λp
 (stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN  12667)
 W.m-1K-1  0,039  ČSN EN 13162
  Měrná tepelná kapacita c  J.kg-1K-1  840  ČSN EN 730540-3
 MECHANICKÉ VLASTNOSTI
 Charakteristická hodnota zatížení  k.N.m-3  0,12
 ČSN EN 1991-1-1
 ČSN EN 1990 
 PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
 Reakce na oheň  -  A1  ČSN EN 13501-1
 Maximální teplota použití  °C  200  -
 Bod tání tt  °C  >1000  DIN 4102 díl 17
 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
  Součinitel zvukové  pohltivosti α  Aplikace Frekvence   Hz  125  250   500  1000  2000  4000
 Přímo na stěně  DOMO 6  -  0,45  0,80  0,90  0,90  0,85  0,95
 DOMO 12  -  1,00  1,00  1,00  0,95  1,00  1,00
 Předsazení 200 mm před  stěnou  DOMO 6  -  0,70  0,90  0,90  0,90  1,00  0,95
 DOMO 12  -  0,95  0,95  1,00  0,95  1,00  1,00
 OSTATNÍ VLASTNOSTI
 Měrný odpor proti proudění vzduchu AF  kPa.s.m-2  ≥5  ČSN EN 29053
 Propustnost pro vodní  páru  Faktor difuzního odporu (μ) MU  -  1  ČSN EN 12086
 
 

 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.