ISOVER FASSIL | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

ISOVER FASSIL 

 
   180  200
   
 
 

Isover Fassil je deska vyrobená z minerální plsti Isover, vznikající zpracováním minerálních nerostů. Tato deska je vhodná k použití pro zateplení provětrávaných fasádních systémů, buďto s vkládáním do roštu pod obklad, nebo s mechanickým kotvením.Tuto izolaci je možné použít i do sendvičových konstrukcí.

 

Technické údaje

 
 Parametry  Jednotka  Hodnota  Norma
 TEPELNÉ VLASTNOSTI
 Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (udry)  -  -  ČSN EN ISO 10456
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD
 (stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 12667)
 W.m-1.K-1
 0,035  ČSN EN 13162
 Měrná tepelná kapacita cd  J.kg-1.K-1
 800  ČSN 73 0540-3
 MECHANICKÉ VLASTNOSTI
 Charakteristická hodnota zatížení  kN.m-3
 0,50
 ČSN EN 1991-1-1
 ČSN EN 1990
 PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
 Reakce na oheň  -  A1  ČSN EN 13501-1
 Rozměrová stabilita při (70 +- 2)°C DS (T+)  %  ≤ 1  ČSN EN 1604
 Maximální teplota použití  °C  200  -
 Bod tání t  °C   ≥ 1000  DIN 4102 díl 17
 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
 Součinitel zvukové pohltivosti α
 pro kolmý dopad vln (-)
 dle ČSN ISO 10534 - 1
 Frekvence  Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 Tloušťka  60  mm  0,17  0,33  0,82  0,96  0,95  0,98
 80  mm  0,31  0,55  0,86  0,86  0,94  0,95
 100  mm  0,42  0,62  0,83  0,86  0,94  0,96
 120  mm  0,49  0,73  0,84  0,89  0,98  0,98
 Střední činitel zvukové pohltivosti
 v pásmu 250 - 4000 Hz αstř
 Tloušťka  60  mm  0,83  ČSN ISO 10534-1
 80  mm  0,85
 100  mm  0,86
 120  mm  0,90
 OSTATNÍ VLASTNOSTI
 Měrný odpor proti proudění vzduchu AF  kPa.s.m-2
 14,5  ČSN EN 29053
 Propustnost pro vodní páru  Faktor difuzního odporu  (μ) MU  -   1,0  ČSN EN 12086
 

 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.