ISOVER MERINO | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

MERINO

 
 
   40  50  60  100
       
 
Tato izolační deska je vyrobena ze skelné plsti Isover. Izolační desky Merino jsou použitelné zejména do tepelných a zvukových nezatížených izolací, do izolací příček, výplní stropů a stropních podhledů, atd.
 

 

Technické údaje

 Parametr  Jednotka  Hodnota  Norma
 TEPELNÉ VLASTNOSTI
 Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (udry)  -  -  ČSN EN ISO 10456
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD
 (stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 12667)
 W.m-1.K-1
 0,039  ČSN EN 13162
 Měrná tepelná kapacita c  J.kg-1.K-1
 840  ČSN 730540-3
 MECHANICKÉ VLASTNOSTI
 Charakteristická hodnota zatížení  kN.m-3
 0,14
 ČSN EN 1991-1-1
 ČSN EN 1990
 PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
 Reakce na oheň  -  A1  ČSN EN 13501-1
 Maximální teplota použití  °C  200  -
 Bod tání tt  °C  < 1000  DIN 4102 díl 17
 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
 Součinitel zvukové pohltivosti α  Aplikace  Frekvence  Hz  125  250  500  1000  2000  4000
 Předsazení 60 mm
 před stěnou
 MERINO 2  -  0,10  0,35  0,60  0,75  0,90  0,90
 MERINO 5  -  0,25  0,60  0,90  1,00  1,00  1,00
 MERINO 8  -  0,45  0,75  1,00  1,00  1,00  1,00
 Předsazení 150 mm
 před stěnou
 MERINO 2  -  0,20  0,55  0,85  0,85  0,90  0,90
 MERINO 5  -  0,40  0,75  1,00  1,00  1,00  1,00
 MERINO8  -  0,65  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00
 OSTATNÍ VLASTNOSTI
 Měrný odpor proti proudění vzduchu AF  kPa.s.m-2  ≥ 5  ČSN EN 29053
 Propustnost pro vodní páru  Faktor difuzního odporu (μ) MU  1  ČSN EN 12086
 

 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.