ISOVER NF 333 desky kolmé vlák | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

NF 333
desky kolmé vlákno

 
   20  30  40  50
       
 60  70  80  100
       
 120  140  160  180
       
 200  220  240  260
       
 280  300    
       
 
Isover NF 333 patří do skupiny izolačních desek určených pro kontaktní zateplovací systémy. Tato deska je vyrobena z minerálních vláken s převážně kolmou orientací vláken. Formát a orientace vláken předurčuje desku hlavně k izolaci oblouků, šikmin, sloupů, sklepních stropů. Desku je nutno lepit celoplošně.
 

Technické údaje

 Parametr  Jednotka  Hodnota  Norma
 TEPELNÉ VLASTNOSTI
 Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (udry)  -  -  ČSN EN ISO 10456
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD
 (stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 12667)
 W.m-1.K-1
 0,041  ČSN EN 13162
 Měrná tepelná kapacita cd  J.kg-1.K-1
 800  ČSN 73 0540-3
 MECHANICKÉ VLASTNOSTI
 Pevnost v tahu kolmo k desce (σmt) TR  kPa  ≥ 80  ČSN EN 1607
 Charakteristická hodnota zatížení  kN.m-3
 0,88  ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1990
 Rozměrová stabilita při teplotě (70+-2) °C a rel. vlhkosti (90+-5) % DS(TH)  %  ≤ 1  ČSN EN 1604
 PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
 Reakce na oheň  -  A1  ČSN EN 13501-1
 Maximální teplota použití  °C  200  -
 Bod tání tt  °C  ≥ 1000  DIN 4102 díl 17
 OSTATNÍ VLASTNOSTI
 Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (μ) MU  -  1  ČSN EN 12086
 Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P)  kg.m-2
 1/3  ČSN EN 1609, ČSN EN 12087
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.