Jak spádovat atiku při rekonstrukci střechy? | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Jakým způsobem mám spádovat atiku při rekonstrukci ploché střechy?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Jakým způsobem mám spádovat atiku při rekonstrukci ploché střechy? Stávající oplechování je provedeno špatně, vyspádováno je spíše směrem ze střechy než do ní. Kdybych zachoval stávající spády, pak by po celkové rekonstrukci objektu docházelo ke stékání vody na novou fasádu.
 
Způsobů existuje několik. Mimo spádování je ještě třeba vědět, zda se bude atika zateplovat shora tak, aby se eliminovaly tepelné mosty. Pokud ne, lze stávající oplechování strhnout, srovnat prohlubně (např. dobetonováním) a aplikovat příponku pro atikový plech, provedenou ve spádu 3 ° do plochy střechy tak, jak předepisuje norma. Bude-li se atika zateplovat shora, je ideální užít přířez EPS 100S ve spádu 3 ° a na něj položenou OSB desku tl. 20 mm, která bude kotvena do těla původní atiky. Na OSB desku se vytáhnou HI pásy nebo fólie a bude aplikován atikový plech. Jestliže to materiál či tvar oplechování atiky vyžaduje, musí se jeho tuhost opět zvýšit příponkou, tentokrát v rovině. Variantou je aplikace rovné desky EPS s OSB deskou a příponkou ve spádu. 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.