Jak řešit listí v okapu. Jak mu předcházet | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Mokrá fasáda a listí v okapu. Nekvalitní klempířská práce nebo nedostatečná ochrana před spadaným listím?

Datum:12.10.2015

Nezřídka se setkáváme s klempíři, kteří jsou vystaveni kritice ze strany investorů za nekvalitně odvedenou práci v rámci montáže okapových systémů. Argumentace mívá velice často shodný jmenovatel: navlhnuté zdivo. Je však na vině vždy řemeslník?
 
listi_v_okapu
Okapový systém slouží k odvodu srážkové vody ze střešního pláště. Základními předpoklady funkčnosti jsou správné nadimenzování velikosti okapu, výběr vhodného materiálu a kvalitní provedení montáže. Ovšem ani při splnění těchto podmínek nelze spoléhat na to, že celý systém bude stoprocentně funkční. U všech stavebních prací je totiž vždy nutné posoudit co možná nejširší okruh okolností, které budou mít na výsledné dílo a jeho užívání vliv.
 
Současným trendem je enormní tlak na náklady výstavby. Tento jev s sebou však vždy přináší riziko, že realizovaná úspora se projeví defektem, který pak při likvidaci spolkne řádově násobky uspořené sumy. Kvalita produktů se tak plíživým tempem odsouvá na druhou kolej a investoři se často snaží nákladovou složku výstavby snížit i o preventivní opatření, která nejsou vždy nezbytná, ale zvyšují kvalitu užívání stavebního díla a udržují ho ve funkčním stavu po několikanásobně delší dobu.
Jednou z opomíjených věcí je realizace preventivních opatření, jež brání zanášení okapů. Zanesení okapního žlabu nečistotami nebo ucpání svodové roury zcela logicky vyústí v přetékání dešťové vody z okapního žlabu a v následné navlhání zdiva. Tento případ je selháním investora, který posléze – často z neznalosti věci – může vést k reklamacím provedených prací, v tomto případě však neoprávněně. Právě investoři by si měli být vědomi, že preventivní opatření znamenají jednorázový výdaj, ale v důsledku jsou zárukou kvality a eliminují případné náklady a rizika. Klempíř se zkušenostmi z praxe by pak měl dát v případě investorova opomenutí nebo odmítnutí těchto doplňkových opatření signál k přehodnocení postoje.
Zanášení okapů listím a velkými mechanickými nečistotami se dá velice snadno předcházet, a to bez nutnosti investovat velké sumy peněz. Odměnou je pak funkční okapový systém, který nevyžaduje tolik času na revize během životnosti. Stačí velice málo:
  • uvědomit si potřebu tohoto opatření 
  • rozhodnout se pro správnou formu preventivního opatření 
  • zvážit specifika daného objektu/odvodňované střechy 
  • uvědomit si případné škody plynoucí z absence preventivního opatření 
Na zanášení okapů má vliv jak zasazení do urbanistického celku s ohledem na okolní zeleň, tak i členitost okapového systému. Rizika u členitého odvodnění jsou samozřejmě vyšší, neboť se nečistoty usazují v zákoutích, kde dochází ke zpomalování odtoku. Zvýšené riziko s sebou přináší též instalace okapového vytápění.
Nejběžnějšími opatřeními proti zanášení okapů především listím a organickými mechanickými nečistotami je ochranná mřížka na žlaby – nejčastěji z tahokovu nebo děrovaného plechu. Titanzinkový tahokov RHEINZINK® AERO 63 dodáváme v tabulovém provedení 1000 x 2000 mm, z něhož si každý řemeslník může nadělit pruhy adekvátně podle velikosti okapového žlabu.
 
Na svody většinou postačí ochranný košík vkládaný do kotlíku. (Ocelová varianta | Plasová varianta)
 
Problém zanášení v místě napojení okapových svodů do kanalizačních vpustí řeší ukončovací svodová roura s čisticím otvorem (například tato).
 
 Děrovaný plech  Lapač listí ocelový  Lapač listí plastový  Ukončovací roura s čistícím otvorem
 derovany_plech_listi_okap  kosik_ocelovy_do_okapu  lapac_do_pkapu_na_listi  roura_s_cisticim_otvorem
       
 
 
Navštivte náš e-shop a vyberte si kvalitní ochranu do vašeho okapového systému.
 

Štítky

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.