Měření teplotních a vlhkostních poměrů střech | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Měření teplotních a vlhkostních poměrů střech

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Vážení zákazníci, v rámci vylepšování služeb poskytovaných společností Coleman jsme zařadili možnost měření teplotních a vlhkostních poměrů střech. V oblasti poradenství máme nyní navíc k dispozici přístroje měřící povrchové teploty, vlhkoměr pro měření vlhkostí stavebních materiálů a datalogger – zařízení, které v určených intervalech měří teplotu a vlhkost prostředí.
 
Než tuto službu využijete, je samozřejmě nutné ji popsat. Proto se spolu podívejme blíže na jednotlivá zařízení, jejich možnosti a způsob využití v praxi při realizaci střešních plášťů.
 

Bezkontaktní teploměr AMIR 7811

 
Měřící rozsah: -32 až +600 °C 
Přesnost: v závislosti na teplotě měřeného tělesa – např. nad 23 °C jde o 1 % z měřené hodnoty nebo ±1 °C. 
Poznámka: Dochází-li při měření k odchylce, lze předpokládat, že odchylka bude za daných podmínek na různých místech objektu přibližně stejná, takže výsledky měření – zjištění odchylek – jsou odpovídající. 
Přístroj je vybaven laserovým paprskem, který označuje měřené místo.

Lze měřit

  • teplotu v daném místě nebo teplotu plochy (při pohybu měřicího přístroje nad měřenou plochou) 
  • minimální teplotu místa/plochy 
  • maximální teplotu/plochy 
  • rozdíl teploty v ploše 
  • průměrnou hodnotu měření v závislosti na čase 

Možnost využití přístroje

  • Identifikace zavlhlých míst v plochých střechách pomocí naměření povrchové teploty střešního pláště – pokud se jedná o jednoplášťové ploché střechy, dají se z teplotních odchylek zjistit tepelné mosty vzniklé snížením izolační schopnosti tepelné izolace. 
  • Identifikace tepelných mostů střech nebo ostatních konstrukcí. 
  • Identifikace teploty podkladu kvůli zjištění možnosti pokládky různých materiálů, které vyžadují jasný interval teploty podkladu (nejen teploty vzduchu) pro pokládku dané hmoty/materiálu. 
 
 

Vlhkoměr ALMEMO 2590

Tento špičkový vlhkoměr je určen pro tři materiálové skupiny, z nichž jsou pro měření ve stavebnictví využitelné první dvě: 
  1. minerální stavební hmoty (Ytong, cihly, omítky, obkladačky, písek a hmoty pro násypy, cement, eternitové desky, cementové potěry, betony…) 
  2. dřevo (zde se nastavuje pro přesnost měření i druh dřeva z osmi předdefinovaných skupin) 
Kvůli přesnému měření by měly být materiály silné alespoň 20 mm.
Přístroj měří na principu měření dielektrické konstanty materiálu (v našem případě vody). Mezi jednotlivými kovovými příložnými čidly vzniká vysokofrekvenční elektrické pole, které proniká do materiálu až do hloubky 25 mm. Měření nevyžaduje delší časovou přípravu a po nastavení příslušné skupiny se sonda přiloží k materiálu a na displeji je téměř okamžitě zobrazena hodnota vlhkosti v %.  
 
 
 

USB datalogger VOLTCRAFT DL-120 TH

Toto velikostí malé, ale svojí využitelností neméně důležité zařízení se používá ke dlouhodobějšímu zkoumání prostředí. Důležité je zejména u objektů, kde chce investor provést přesná měření v závislosti na čase tak, aby bylo možné přesně navrhnout rekonstrukci střešního pláště či jiné konstrukce. 
Přístroj po instalaci v interiéru začne v požadovaném přednastaveném intervalu (min. 2 s až po hodiny) snímat teplotu a relativní vlhkost prostředí interiéru. Tyto hodnoty jsou základními parametry pro úspěšný tepelně-technický výpočet v takových objektech, kde nejsou známa obdobná data z podobných objektů nebo je zde podezření, že se tabulkové hodnoty výrazně překračují.
Zařízení se tedy dá využívat nejen ke snímání hodnot pro návrh, ale i při reklamacích bez zjevné příčiny v chybném návrhu nebo provedení. Jednoduše, pokud se dlouhodobě překračují hodnoty vlhkosti například v bytě, jehož uživatel nevětrá, vesele vaří a má v obývacím pokoji malý zelený prales s vysokým odparem, je velmi problematické, aby standardní skladba střechy nebo stěny nedoznaly potíží s plísněmi. A my nabízíme způsob, jak to investorovi dokázat.  
 
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.