Minimální tloušťka asfaltových pásů pro natavení | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Chtěl bych se zeptat, jestli existují nějaké minimální tloušťky asfaltových pásů k natavení. Občas v nabídkách bojuji s konkurencí, která používá natavované pásy silné 3,2 mm apod. Je to vůbec možné?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Chtěl bych se zeptat, jestli existují nějaké minimální tloušťky asfaltových pásů k natavení. Občas v nabídkách bojuji s konkurencí, která používá natavované pásy silné 3,2 mm apod. Je to vůbec možné? 
 
Tady lze argumentovat tím, co nám říká ČSN 73 0606. Zde je jasně definováno, že pásy typu S – pásy natavitelné by měly mít tloušťku alespoň 4 mm. Přesná citace poznámky u bodu 3.18: ,,Tloušťka krycích asfaltových vrstev je větší než 1 mm, celková tloušťka pásu činí nejméně 4mm.“ Pokud bychom se řídili podle ČSN, pak by se dnes poměrně časté používání pásu V60S35 jako nataveného podkladního pásu mělo zcela opustit.
 
Pro zajímavost: U pásů plnoplošně samolepicích předepisuje stejná norma tloušťku minimálně 3 mm, u ostatních samolepicích pásů zpravidla 4 mm.
 
Některé čtenáře, jejichž nejoblíbenějším materiálem je např. V60S35, to jistě překvapí. Faktem je i to, že mnoho výrobců tento pás stále vyrábí a deklarují ho jako natavitelný.
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.