MONROCK MAX E | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády
monrock_tepelna_izolace

MONROCK MAX E

 
   80 mm  100 mm 120 mm
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
monrock_tepelna_vata_kamenna 
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 
140 mm
 
160 mm
 
 180 mm
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 
200 mm
 
220 mm 
 
240 mm 
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 monrock_tepelna_vata_kamenna
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
monrock_tepelna_vata_kamenna 
 rockwool_tepelna_izolace_monrock
 
Monrock MAX E je těžká deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou. Horní tuhá vrstva, která je opatřena nápisem zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.
Tento výrobek je určen zejména pro izolace plochých střech pod krytinu. Připevnění k podkladu může být lepením asfaltem, asfaltovým lepidlem za studena, polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem či nepochozí dlažbou.

Technické údaje

Parametr  Označení   Hodnota
 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1  -  A1
 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,038 W.m-1.K-1
 Rozměrová stabilita při určené teplotě   DS(70,-)   ≤ 1 %
 Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek  DS(70,90)  ≤ 1 %
 Napětí v tlaku při stlačení 10 % - hodnota pro vrchní vrstvu desky (σ10)  CS(10)  70 kPa
 Napětí v tlaku při stlačení 10 %  - hodnota pro dvouvrstvou desku (σ10)  CS(10)  40 kPa
 Pevnost v tahu kolmo k desce (σmt )  TR  10 kPa
 Bodové zatížení   (Fp)
 PL(5)  600N
 Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
 Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
 Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
 Měrná tepelná kapacita  cp  840 J.kg-1.K-1
 Bod tání  t  > 1000 °C
 Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1  max. 1,337 kN.m-3
 Certifikát  1390-CPR-0168/09/P
 Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1
 Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
 Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)-CP(5)**-MU1
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.