Obchodní podmínky Coleman univerzity 2017 | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Obchodní podmínky Coleman Univerzita 2020

 

Investice do Vašich řemeslníků se Vám vrátí rychlostí jara!

 
Obchodní podmínky Coleman univerzity 2020
Obchodní podmínky programu Coleman univerzita se vztahují na všechny aktivity konané v rámci tohoto produktu firmy Coleman S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, IČ: 25350048 (dále jen „společnost“), zejména na kurzy obsažené v tomto katalogu, jako i na případné kurzy připravené pro zákazníky společnosti na míru. Vystavením objednávky kurzu zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou součástí tohoto katalogu a kterými se řídí smlouva o účasti na kurzu mezi zákazníkem a společností; tyto Obchodní podmínky jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách www.coleman.cz.
 
Smlouvu o účasti na kurzu uzavírá zákazník se společností na základě objednávky kurzu, a to buď osobně s obchodníkem v regionu, případně tak, že objednávku kurzu vyplní, podepíše a zašle na centrálu společnosti na e-mailovou adresu: univerzita@coleman.cz. Pro objednávku se použije formulář, který má k dispozici obchodník nebo jej lze najít na webu www.coleman.cz. Po objednání kurzu je zákazníkovi vystavena zálohová faktura, která musí být uhrazena nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu. Smlouva o účasti na kurzu platí za uzavřenou uhrazením zálohy, kterým se rozumí připsání částky zálohy na účet společnosti. Po zaplacení zálohy v případě neúčasti na kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 90% ceny kurzu, který je společnost oprávněna započítat na zálohu.
 
Všechny ceny kurzů jsou uvedeny v cenách bez DPH. Vícedenní kurzy zahrnují v ceně kurzu i stravování (oběd a nápoje). Jednodenní kurzy obsahují v ceně pouze lehké občerstvení a nápoje. Společnost si vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu nebo kurz v oznámeném termínu zrušit, případně navrhnout nový termín. V tomto případě se zákazník do 3 dnů rozhodne, zda má zájem kurz absolvovat i při změněných podmínkách. V případě dalšího nezájmu má zákazník právo na vrácení zaplacené zálohy v plné výši; vrácením zálohy současně zaniká smlouva o účasti na kurzu. Místem konání kurzu se míní lokalita uvedená u konkrétního kurzu a její nejbližší okolí.
 
Účast na kurzech je na vlastní nebezpečí účastníka. Každý účastník kurzu je povinen mít platné proškolení BOZP, používat odpovídající vlastní osobní ochranné pracovní prostředky po celou dobu kurzu a respektovat pokyny lektora. Montážní kurzy se konají v temperovaných halách, a proto je nutné, aby každý účastník kurzu byl teple oblečen. Účastníci kurzu se pohybují v prostorách společnosti, a proto dodržují všechna pravidla a pokyny sdělené ředitelem příslušné pobočky společnosti, který je pověřen organizací kurzu. Účastníci kurzu mohou být v průběhu kurzu fotografování nebo filmováni za účelem tvorby propagačních materiálů Coleman univerzity; vystavením a podpisem objednávky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s takovým užitím těchto fotografií a filmů. Na konci každého kurzu probíhá ověření vědomostí účastníka kurzu. V případě pozitivního výsledku obdrží každý absolvent Certifikát Coleman univerzity o absolvování kurzu.
 
Společnost si vyhrazuje právo certifikát účastníkovi nepředat, případně účastníka, který nerespektuje lektora, kurz narušuje nebo se jej aktivně neúčastní, z kurzu vykázat. Totéž platí i v případě, kdy účastník kurzu nerespektuje pravidla a pokyny ředitele pobočky společnosti, který je pověřen organizací kurzu. V takovém případě zákazníkovi nevzniká právo na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

 
 

Další články

B | KLEMPÍŘ EXPERT

5-ti denní kurz, navazuje na kurz základní. Získáte klempíře se schopnostmi provádět drážkové (falcované) krytiny včetně dokonalého zpracování detailů. celý článek

14.10.2014

C | IZOLATÉR FÓLIOVÝCH STŘECH

5-ti denní praktický kurz Vás naučí pracovat s nejrozšířenějšími průmyslově vyráběnými plechovými střešními krytinami. Naučíte se vyřešit správně detaily a vyvarovat se nejčastějších chyb. celý článek

2.10.2014

D | IZOLATÉR ASFALTOVÝCH STŘECH

Asfaltové izolace neztratily na své atraktivitě a spolehlivosti. Získejte jistotu i v jejich montáži. celý článek

1.10.2014


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.