CZ | SK | EN
Coleman
HOMEKontaktZaměstnání

Odborné informace


Zařízení HERZ pro sváření střešních pásů
06. 06. 2008 - Společnost Coleman zařadila do svého sortimentu nového pomocníka pro izolatéry – přístroj LARON pro sváření PVC-P fólií, který je velkou pomocí při provádění hydroizolací většího rozsahu. Zařízení svařuje hydroizolaci samostatně, musí se pouze kontrolovat směr pomocí rukojeti, má nastavitelnou rychlost pojezdu i teplotu sváření, spoj stlačuje také samostatně. Největším přínosem je několikanásobné zrychlení sváření spojů hydroizolací.

Ve firmě HERZ z německého Neuwiedu se od roku 1965 v oddělení umělých hmot personál zabývá technologií a technikou realizace izolačních systémů „proti vodě“ pro střechy, zemní stavby, tunely a vodní díla. Po dlouholeté spolupráci se švýcarským výrobcem strojů jsme u firmy HERZ začali uplatňovat dlouholeté praktické i teoretické poznatky. Proto i na český trh dodává svářecí, řezací a zkušební přístroje a zařízení.

Konstrukce, výroba a použití se provádí ve spolupráci s odborníky na sváření plastů i na technologie provádění izolačních systémů (jsou to např. státní svazy svářečů, školicí a informační centra v celé Evropě).

Jedním z výsledků činnosti je svářecí automat HERZ – LARON, určený pro sváření střešních pásů na bázi měkčeného PVC (nebo modifikovaných pásů), kotvených nebo nekotvených do střešní konstrukce. Konstrukce stroje splňuje požadavky na kvalitu svaru, tj. dle ČSN EN 60204, DVS 2225, DIN 16734, 16937. To mimo jiné znamená svářecí přítlak 10 N/mm svaru, kolísavost svářecí teploty max. 5 °C a konstantní svářecí rychlost. Samozřejmostí je splnění kriterií značky CE. Hlavní a pro koncového uživatele rozhodující je snadná obsluha s trvanlivými a sériově vyráběnými ovládacími prvky, včetně detailů konstrukce, které ulehčují provoz stroje.

To vše je shrnuto ve velmi příznivých pořizovacích nákladech.

Laron
Optimální konstrukční provedení dovoluje sváření u atik s překrytím 10 cm. Maximální omezení servisní údržby.

Laron
Již několik měsíců pracují na stavbách při montážích střešních krytin – izolačních pásů v celé Evropě i ČR automat HERZ – LARON a ruční svářečka HERZ – RION.

Laron
Ovládací prvky jsou přehledně odděleny a svou jednoduchou obsluhou jsou určeny i pro méně zaškolené pracovníky.

Laron
Otočná vodicí tyč zajistí svařování v okrajových zónách bez nebezpečí nehody pádu.
Zařízení HERZ pro sváření střešních pásů - Střešní krytiny | Coleman S.I. - materiály pro střechy
Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2005-2014