Okapní plechy - okapnička - její využití | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Autor:Stanislav Nohavica Datum:13.1.2015

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování
ökapni_plechy_okapnicka 

Funkce okapních plechů

Okapní plechy slouží k odvedení vody mimo konstrukci, většinou do okapních žlabů. Okapní plechy jsou občas opomíjeným prvkem při realizaci či návrhu střechy. Protože se ale vynecháním okapních plechů může dostat ten kdo střechu realizuje do nepříjemné situace s následnými poruchami nebo haváriemi na střeše (ať už šikmé či ploché) přinášíme Vám několik důležitých požadavků na návrh a montáž okapních plechů ve střechách.
 
Šířka okapového plechu se navrhuje podle
 • způsobu střešního krytí 
 • polohy střešního žlabu 
 • povětrnostních podmínek 

U skládaných krytin

 • není použití okapního plechu v hraně střechy vždy nutné, některé krytiny řeší okapní hranu přímo tvarem ukončení jednotlivé šablony/tašky krytiny
 • okapní plech by měl zasahovat do 1/3 žlabu měřeno od zadní hrany žlabu 
 • okapový plech je ve spodní části ukončen okapnicí
 • u sklonu střechy menším než 22 stupňů je vzájemné spojení okapních plechů provedeno na dvojitou stojatou drážku nebo vodotěsné spojení 
 • překrytí krytiny přes okapní plech je v závislosti na sklonu střechy   
 • sklon střechy je menší nebo roven 22 stupňům - překrytí nejméně 150 mm 
  • sklon střechy je větší než 22 stupňů
  • překrytí nejméně 100 mm 
 • spojení jednotlivých plechů je v závislosti na ukončení střešního krytí
  • střešní krytí jde až k přední hraně okapového plechu: min. jednoduché překrytí 50 mm 
  • střešní krytí je ukončeno do 50 mm od hrany okapového plechu: minimálně jednoduché překrytí 100 mm  
  • střešní krytí je ukončeno do 400 mm od hrany okapového plechu: minimálně spojení na jednoduchou ležatou drážku 

U plechových krytin

 • samonosných je okapní plech většinou řešen v dodávce materiálu jako součást systému 
 • nesamonosných je okapní plech přímo součástí drážkové krytiny 
okapnicka_okapni_plechy_strecha

Okapní plechy u foliových nebo bitumenových materiálů

 • napojení povlakových hydroizolací musí být vždy vodotěsné
 • při spojení bitumenových materiálů a klempířských plechů musí být lepená šířka min. 150 mm 
 • u foliových hydroizolací musí být proveden okapní plech z materiálu pro každou folii určeného, (např. viplanyl) 
Pozn. Při odvodnění nijak neošetřených asfaltových pásů (nejsou opatřeny ani posypem ani ochranným nátěrem) může docházet při použití zvláště pozinkovaných plechů k tzv. asfaltové korozi. Z pásů přímo vystavených slunečnímu záření jsou za účasti malé vlhkosti (rosa, mlha) vyplavovány velmi agresivní chemické látky napadající a znehodnocující ve velmi krátké době plechové prvky na ploché střeše (nejvíce plech pozinkovaný).

Okapní plechy pojistných hydroizolací

Norma ČSN 73 1901 Navrhování střech: 1999, či. 5.4.3. stanovuje, že vrstva pojistné hydroizolace musí být v okapní hraně odvodněna. Norma dokonce stanovuje toto odvodnění pomocí dvojitých žlabů, což je řešení zejména v extrémních případech. V běžné praxi, tj. sklon střechy je větší než bezpečný, plně vyhovuje odvodnění fólie pomocí okapového plechu opatřeného okapnicí.
Nejste-li si jisti nutnosti využití okapních plechů či vhodnosti jednotlivých materiálů, obraťte se na svého obchodníka nebo na PORADENSKÉ STUDIO COLEMAN.
 
 
Okapní plechy na míru koupíte výhodně na www.blix.cz 

Štítky

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Ochrana proti Radonu

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, který proniká na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mj. rakovinu plic. Tento plyn, resp. jeho projevy lze diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství. celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.