Paramo laky a penetrace - gumoasfalt | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Paramo_laky_penetrace

PARAMO laky a penetrace

 
 
 
   Penetral ALP Penetral ALP M  Gumoasfalt SA1   Gumoasfalt SA12
 penetral
 
 
 paramoALP
 
 
 
 
penetral_apl 
 
 
 paramoALP
 
 
 
 
gumoasfalt_SA1
 
               
 Gumoasfalt_sa12
 
 paramoALP
 Gumoasfalt SA23 Gumoasfalt SA27
Reflexol   
 gumoasfalt_sa23
 
 paramoALP
 Gumoasfalt_sa_27
 
 paramoALP
reflexol_paramo 
 
 paramoALP
 
 

Všechny produkty Paramo naleznete v našem e-shopu

produkty_pasamo_laky_penetrace
 penetrace_paramo
 
 

                  

Penetral ALP - Penetral_ALP

penetralJe určen k penetraci a izolaci podkladů pro asfaltové krytiny. Podklady musí být suché a očištěné. Zpracovávají se za studena, nanášejí se pomocí štětce, případně nástřikem. Před použitím je nutné obsah řádně promíchat. Dodává se v balení po 3,5 kg; 9 kg; 20 kg a 160kg. Laky musí být během skladování chráněny před zvýšenými teplotami. Během skladování může dojít ke zhoustnutí, lze je ředit lakovym benzinem, viz bezpečnostní list.
Spotřeba je závislá na způsobu použití, orientačně 0,3 kg/m2.
 

Penetral ALP M - 

penetral_aplje určen k penetraci podkladů na které budou aplikovány izolační materiály z modifikovaných asfaltů
Zpracovávají se za studena, nanášejí se pomocí štětce, případně nástřikem. Před použitím je nutné obsah řádně promíchat. Dodává se v balení po 3,5 kg; 9 kg; 20 kg a 160kg. Laky musí být během skladování chráněny před zvýšenými teplotami. Během skladování může dojít ke zhoustnutí, lze je ředit lakovym benzinem, viz bezpečnostní list.
Spotřeba je závislá na způsobu použití, orientačně 0,3 kg/m2.
 

Gumoasfalt SA1

gumoasfalt_SA1Vodou ředitelná asfaltová hmota kyselého charakteru s dobrou přilnavostí ke stavebním materiálům. Jako plnivo je použit mletý bentonit. Používá se k údržbě asfaltových pásů, jako ochrana nadstřešních betonových částí stavby, zpracovávají se za studena, nanášejí se pomocí štětce, případně nástřikem. Je nutné dbát na to, aby byl dobře rozetřen a aby vzniknula souvislá vrstva. Po zaschnutí již nepřijímá vodu a vytváří hydroizolační vrstvu.
Spotřeba je závislá na způsobu použití, orientačně 0,75 kg/m2. Dodává se v baleních 10 kg.
 

Gumoasfalt SA12 - 

Gumoasfalt_sa12Dodává se v baleních 5, 10, 30, 102 kg.
 

Gumoasfalt SA23 - 

gumoasfalt_sa23Dodává se v baleních 5, 10, 30, 102 kg.
 

Gumoasfalt SA27 - gumoasfalt_sa_paramo

Gumoasfalt_sa_27Vodou ředitelná směs zásadité asfaltové suspenze a urychlovače tuhnutí v práškové formě. Po smíchání těchto dvou složek vytvoříme hustý tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo apod.). Je vodou ředitelná, v případech potřeby lze upravit konzistenci. Nelze mísit s jinými suspenzemi.
Dodává se v baleních 9,3; 27,9 kg.
 
Použití: pro hydroizolaci všech stavebních podkladů, hydroizolace proti vlhkosti, netlakové i tlakové vodě - k údržbě asfaltových povlakových krytin, těsnění střešních detailů, lepení polystyrenu na různé druhy podkladů, na hydroizolace svislých stěn a tmelení spár Zpracování: - po smísení práškového tužidla (složka B) s asfaltovou hmotou (složka A) a důkladném promíchání se nanáší pomocí stěrky - smí se používat pouze při teplotách min. 10 °C - nesmí se nanášet za deště a mlhy - spotřeba na jedno nanesení 4 - 6 kg/m2 - nutný je minimálně jeden nátěr o tloušťce 4 mm - pro izolaci proti tlakové vodě jsou nutné dvě vrstvy - po smísení obou složek dohromady je nutné zpracovat obsah do 45 minut - složku A je možno použít i pouze k penetraci - za tímto účelem se smísí s vodou v poměru 1:1 Balení a skladování: - balení je uzpůsobeno pro tekutou hmotu, která je umístěna v 10 l kbelíku a 2,3 kg práškového tužidla v papírovém sáčku, v kbelíku 27,9 l (6,9 kg práškového tužidla) - skladují se v krytých prostorách v těsně uzavřených obalech při teplotě 2 °C až 30 °C - nesmí být vystaveny mrazu ani slunci - při teplotě pod 0 °C dochází k trvalému poškození suspenze. Klasifikace dle zákona č. 434/2005 Sb., viz bezpečnostní list.
 

Reflexol - Reflexol_paramo_laky

reflexol_paramoJedná se o směsi asfaltu rozpuštěné v organickém rozpouštědle a s přidaným hliníkovým pigmentem a minerálními plnivy. Reflexní vzhled se ztrácí po cca 2-3 letech, izolační funkce zůstává zachována i když je povrch znečištěn.
 
 
 
 
 
 
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

Soubory ke stažení
+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.