Penetral alp M popis a použití | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

PENETRAL ALP M a jeho použití

Datum:13.1.2015

Popis 

Tuto skupinu asfaltových výrobků tvoří asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. Penetrační laky jsou za normální teploty černé tekuté látky, které neobsahují vodu a mechanické nečistoty. Penetrační laky mají po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (beton, kov, zdivo aj.). Vnikají hluboko do pórů podkladu a vytvářejí pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Samostatně použité penetrační laky nejsou přímo odolné povětrnostním účinkům a vlhkosti, nevytvářejí hydroizolační vrstvu.

Použití

K penetraci podkladů tam, kde bude aplikována hydroizolace z modifikovaných asfaltů. Obsahují i adhezní přísadu do vlhka. 

Zpracování

Asfaltové penetrační laky se zpracovávají za studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčení. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat. 

Spotřeba

0,3 kg/m2 (je závislá na způsobu použití) 

Balení a skladování

Dodávají se v kanystrech (3,5 kg a 9 kg), kbelících (20 kg), sudech (160 kg – 200 l), železničních cisternách a autocisternách odběratele. Skladují se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmí být vystaveny zvýšeným teplotám ani přímému slunečnímu záření. Během skladování se připouští zhoustnutí laku až o 50%. Asfaltové penetrační laky lze ředit lakovým benzinem.
 
Skladem ZDE

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.