Různá pevnost asfaltových pásů APP a SBS | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Jak je to s pevností spojů APP a SBS asfaltových pásů? Slyšel jsem, že APP pásy dosahují nižších pevností..

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Jak je to s pevností spojů APP a SBS asfaltových pásů? Slyšel jsem, že APP pásy dosahují nižších pevností. Je to pravda?
 
Záleží na tom, při jaké teplotě byl pás na rozvolňování spoje testován. Podíváme-li se například na test, který provedl Ing. Rastislav Šmehyl z Icopal, a. s., Štúrovo (výsledky prezentovány ve Zborníku zo sympózia Strechy 2006), zjistíme, že se za nízkých teplot chovají jako pevnější spoje APP pásů a naopak za teplot nad bodem mrazu vyznívají výsledky lépe pro pásy SBS.
 
 
 
 
Celkově lze říci, že pevnost spojů SBS pásů je obecně vyšší. Je nutné upozornit rovněž na to, že pevnost spoje závisí i na kvalitě APP pásu, protože pokud je APP modifikátor ve směsi rozptýlen nerovnoměrně, může dojít k jeho migraci a snižování pevnosti spoje. Záleží tedy na pokrývačích a projektantech, pro který materiál se rozhodnou, vybírejte ale zásadně kvalitní materiály, u nichž nehrozí druhotné kvalitativní problémy.
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.