Poradenské studio

Už několik let se profilujeme heslem "Poradím Vám s každou střechou a fasádou".poradenstvi_strechy_fasafy_izolace
Jednoznačná orientace na poradenství, které poskytujeme našim zákazníkům,                je navázáno na dobré obchodní vztahy.
V oblasti poradenství poskytujeme nejen služby spojené s návrhem skladeb střech a fasád, ale i měření vlhkosti a povrchových teplot konstrukcí a dlouhodobá měření teploty a vlhkosti vzduchu v interiérech.Toto dlouhodobé měření zejména pomáhá identifikovat příčiny zavlhání konstrukcí ve špatně užívaných bytech nebo domech. Dále poskytujeme posouzení skladeb stávajících plochých střech v návaznosti na rekonstrukce, tepelně-technické výpočty konstrukcí střechy dle ČSN 730540-2, zejména tedy stanovení množství kondenzace ve skladbě a stanovení rizika kondenzace a vzniku plísní na površích konstrukcí. Při určování stávajících skladeb provádíme sondáže plochých střech. V oblasti plochých střech rovněž zajišťujeme tahové zkoušky kotvení pro určení typu a délky kotvícího prvku a kladečské plány pro určení počtu kotev a jejich rozmístění. Nedílnou součástí poradenství je také komunikace s projektanty, architekty a investory. Stejně tak se poradenské studio Coleman věnuje vyhledávání defektů a nedodělků na střechách a kontrole provedení střech před předáním investorovi. Další činností poradenského studia je poradenství přímo při provádění plochých nebo šikmých střech a souvisejících konstrukcí. Provádíme návrhy vyhřívání okapů, úžlabí a okapových hran střech.
 
Záběr poradenského studia je široký. Věřte, že činností prováděných našimi odborníky je ještě mnohem více.
 
Pokud potřebujete poradit, napište na poradenstvi@coleman.cz  případně zadejte dotaz ZDE.
 
 
 
+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.