Zásady aplikace akrylátových štěrkových hydroizolací | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Poruchy stěrkových hydroizolací

Autor:Stanislav Nohavica Datum:13.1.2015

Nejobvyklejší materiály stěrkových hydroizolací
 • asfaltové
 • akrylátové 
 • polyesterové pryskyřice 
 • polyuretanové 
Největší nedostatky se projevovaly u akrylátových makromolekulárních disperzí ředitelných vodou, mnohdy v kombinaci s cementem či jinými přísadami.

ZÁSADY APLIKACE AKRYLÁTOVÝCH STĚRKOVÝCH HYDROIZOLACÍ

 • Podklad musí být čistý, bezprašný, odmaštěný (může být nepatrně vlhký). 
 • Sklon podkladu min. 2 °. 
 • Teplota při aplikaci (natíraní, válečkování, stříkání) 5 – 30 ° (optimum 10 – 20 °). 
 • Nanášení ve 2 – 3 stejnoměrných vrstvách o celkové tloušťce 3 mm. 
 • Časový rozestup mezi jednotlivými nátěry cca 4 hodiny. 
 • V době mezi prováděním jednotlivých nátěrů nesmí pršet. 
 • Více savé podklady (např. starší asfaltové pásy) je třeba penetrovat zředěným akrylátovým nátěrem (poměr s vodou 1 : 1). 
 • Akrylátové (i jiné) stěrky se obvykle vyztužují nosnou vložkou z PES. 
 • Struktura nosné vložky nesmí být na povrchu stěrky viditelná. 
 • Přesahy nosné vložky min.100 mm s tím, že okraje nesmí vyčnívat ze stěrky ven. 

NĚKTERÉ DALŠÍ DŮLEŽITÉ ZÁSADY

 • Podkladem mohou být beton, pozinkované plechy, vláknocement, asfaltové pásy, stříkaný polyuretan. 
 • V případě kumulace vody (špatné vyspádování) dochází u většiny akrylátových stěrek k rozpadu hmoty, neboť molekuly dlouhodobě stojící vody pronikají mezi makromolekuly akrylátu, čímž se od sebe vzdalují. 
 • Důsledkem je nasákavost akrylátové hmoty, dolupování od podkladu, její postupné teření a následný rozpad spojený se ztrátou hydroizolační funkce. 
rasy_mechy_na_hydroizolacizvleneni_hydroizolacepraskani_izolace_na_poche_strese
 plesniveni_hydroizolacni_vrstvy oxidovani_hydroizolace_sterkove
 
  Jak z těchto problémů ven?
V tom vám může být nápomocno naše PORADENSKÉ STUDIO.

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.