Používat systémovou pojistnou zálivku | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Je nutné používat systémovou pojistnou zálivku Z-01 při izolování fólií Farafol810? Není to zbytečná investice, když jsem všechny spoje vodotěsně svařil?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Je nutné používat systémovou pojistnou zálivku Z-01 při izolování např. fólií FATRAFOL 810? Není to zbytečná investice, jestliže jsem si jist, že jsem všechny spoje vodotěsně svařil?
 
V žádném případě se nedá mluvit o zbytečné investici. Zálivka plní důležitou funkci z hlediska pojištění spojů. U hydroizolačních fólií spojovaných horkým vzduchem nedochází (a pokud ano, tak v minimálním rozsahu) ke tvorbě návalku, podle něhož lze opticky kontrolovat kvalitu spoje. Zvláště u T-spoje je kontrola nesnadno proveditelná. Další roli hraje možnost zamezit zálivkou vzlínání vody podél výztuže. Přes výztuž je fólie řezána do požadované šířky a délky už při výrobě. Fólie se upravují do potřebné délky i na střeše, také řezáním přes výztužnou vložku. Použití systémové zálivky tak prodlužuje životnost hydroizolačního systému jako celku a její opomíjení není správným řešením.
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.