Jak prodloužit životnost střechy | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Jak zaručit životnost střechy

Datum:28.5.2015

Jedním ze základních předpokladů zaručující funkčnost a dlouhou životnost střechy je její správné odvětrání. Pokud nechcete, aby vám střechou začalo zatékat či aby střecha uvnitř plesnivěla, poradíme vám několik jednoduchých tipů, jak na to.
 
1. Střecha od profesionála
V případě novostaveb nikdo nezpochybňuje, že projekt stavby včetně skladby střechy navržené v závislosti na klimatických podmínkách, sklonu střechy, povahy stavby, atd. patří do rukou projektanta. V případě rekonstrukcí to pro mnohé už tak samozřejmé není. A to je chyba! Stavbu střešního pláště by měl navrhnout zkušený projektant, který sleduje aktuální trendy a novinky výrobců.
 
2. Nechte pokrývače, aby dělal svoji práci
Při stavbě střechy spolupracujte s profesionály, kteří mají dobré reference a zkušenosti. Nepasujte pokrývače do role architekta a nežádejte o návrh skladby střechy. Uvědomte si, že pokud pokrývač ve snaze nepřijít o zakázku přistoupí na zákazníkovo přání a zabuduje méně kvalitní, ale levnější výrobky nebo sníží počet předepsaných prvků, ohrožuje nejen životnost střešního pláště, ale i své dobré jméno.
 
3. Nevítaná vlhkost
Úlohou odvětrání je odvádění vnější vlhkosti, která pronikne střešní krytinou, odvádění vnitřní vlhkosti, která pronikne z obytných prostorů, vyrovnání rozdílů v teplotě konstrukcí, odvádění tepla nahromaděného ve střeše ze slunečního záření apod. Vlhkost způsobuje výskyt a bujení dřevokazných hub v konstrukci kovu a plesnivění tepelné izolace, což zhoršuje její tepelně-izolační vlastnosti. Jejím důsledkem je rovněž vznik plísní, které ohrožují lidské zdraví. Při stavbě střechy je proto třeba dbát na to, aby se její konstrukce co nejdřív vysušila.
 
4. Dbejte na kvalitu materiálů
Střecha, která má sloužit i dalším generacím, musí být kvalitní v celé své skladbě. Ke střešní krytině s předpokládanou dlouhou životností (50 let a více) je třeba vybrat materiály odpovídající její životnosti. K čemu vám bude top taška, když se nekvalitní hydroizolační fólie rozpadne už po několika letech?
 
5. Investujte rozumně a vyhněte se opravám
V budoucnosti možná bude pýchou vaší domácnosti velkoryse navržená kuchyň. Ale co když všechno zničí střecha, kterou zateklo v důsledku nesprávného návrhu skladby či realizace? Má-li být střecha funkční po celou dobu své životnosti, nešetřete na ní. Nepodceňujte počet odvětrávacích prvků a kvalitní příslušenství. Jestliže dodatečně dojde k poruchám, budete muset střešní krytinu shodit a vyměnit celou skladbu. A to rozhodně nestojí za to. Peníze ušetřené na začátku realizace utratíte za opravu chybně provedené střechy a ještě budete muset přidat.
 
6. Správné provedení odvětrávací mezery
Návrh vhodné krytiny, skladby střešního pláště a odvětrávací mezery by měl vypracovat projektant v souladu s platnými normami a pravidly. Cílem je, aby se co nejrychleji odvětrávala kondenzace. Čím je vzduchová mezera větší, tím se střešní plášť rychleji vysuší a bude bezproblémově fungovat. Vzduchová mezera se vytváří na ploše mezi okapem a hřebenem pomocí kontralatě. 
V procesu stavby střechy se tepelná izolace obvykle ukládá mezi krokve. Na krokve se směrem vzhůru položí pojistná hydroizolační fólie a následně kontralatě, na které se kladou klasické střešní latě. Nakonec se položí střešní krytina. Kontralať by měla být co nejvyšší, aby vznikla co největší vzduchová mezera. Výrobci doporučují výšku latě alespoň 4 cm. Tak se zabezpečí správné odvětrání i případě použití doplňkových prvků, jako je například perforovaná páska proti ptákům a hmyzu u nasávacího průduchu (zabírá až 40 % nasávací plochy).
 
7. Odvětrání u hřebene!
Odvětrávání střešního pláště funguje na základě komínového efektu. U okapu ve spodní části střechy musí být na dostatečné ploště zajištěno nasátí čerstvého vzduchu. Teplý vzduch přirozeně stoupá vzhůru. Proto musí být zabezpečeno odvětrání pomocí odvětrávací prvků u hřebene. Pro tento účel nabízejí výrobci střešní krytiny několik systémů.
 
8. Každá taška má svá pravidla
Každý druh krytiny má svá pravidla pro návrh a provedení správně odvětrané střechy. Tato pravidla jsou stanovena v technických normách. Podle nich architekti navrhují skladbu střešního pláště a pokrývači ji následně realizují. Neexistuje jedno univerzální pravidlo, jak správně odvětrat střechu. Nejen typy střešní krytiny, ale dokonce i jednotlivé modely mají různé systémy odvětrání.
 
9. Správný výběr fólie
Pro životnost střechy a zachování jejích tepelně izolačních vlastností je klíčová volba i správného typu pojistné hydroizolační fólie. Její výběr je ovlivněn typem střechy, její skladbou apod. Za správný návrh odpovídá projektant.
 
10. Pozor na záruku!
Správné odvětrání střechy je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím životnost střechy. Výrobci si to uvědomují, proto záruku na střešní krytinu podmiňují dodržením předepsaného počtu odvětrávacích prvků nebo konstrukcí hřebene v souladu s technickou normou. Záruční nebo technický list ke střešním krytinám zpravidla obsahuje i údaj o přesném počtu odvětrávacích tašek potřebných na plochu střechy. Dbejte na jeho bezpodmínečné dodržení. V opačném případě ztrácíte nárok na záruku.
 
Jak kontrolovat střechu?
 
Zásadní zásady:
  • Kontrola funkčnosti střešní krytiny. Kontrola se týká hlavně nadzvednutých tašek, které je nutné umístit do své původní polohy, výměny prasklých tašek nebo připevněných řezaných tašek v úžlabí a nároží.
  • Kontrola funkčnosti klempířských prvků, jejich ukončení nebo napojení na krytinu. Pro správné odvodnění střechy je také vhodné vyčistit vodní odtokové drážky, zejména u lemování kolem střešních oken, komínů, solárních kolektorů, svislých konstrukcí (atika, vikýře atd.). Případné odřeniny a škrábance opatřit opravným nátěrem.
  • Kontrola funkčnosti tmelu u dilatačních lišt u lemování kolem komínů, stožárů pro TV anténu, stěn apod.
  • Kontrola funkčnosti prostupů – odvětrání kanalizace, sanitární odvětrání, anténní tyč, solární potrubí, kabely apod.
  • Kontrola funkčnosti prvků sloužících k pohybu po střeše – stoupací plošiny, komínové lávky apod.
  • Kontrola funkčnosti prvků sloužících k ochraně proti pádu ze střechy – bezpečnostní háky, úvazová místa apod.
  • Kontrola funkčnosti prvků ochrany proti povětrnosti – proti sněhové háky, sněholamy, vyhřívání žlabů, vyhřívání úžlabí apod.
  • Kontrola funkčnosti střešních žlabů a svodů, vyčištění žlabů a svodů od listí, kontrola uchycení žlabů v hácích a opravný nátěr případných odřenin žlabu.
  • Zjištěné nedostatky musí být neprodleně odstraněny. Poškozené prvky musí být bezodkladně opraveny nebo vyměněny za nové.
kvalitní střecha, pevná střecha
 
 Publikováno na základě 
doporučení firmy Creaton 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.