Jaké jsou prvky plochých střech? | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Jaké jsou prvky plochých střech?

Datum:8.2.2016

Když se řekne funkční plochá střecha, nejedná se jen o souvrství hydroizolací a tepelné izolace. Ke správné funkčnosti ploché střechy jsou prakticky nezbytné i další doplňky.
 
Jsou často nezbytnou součástí ploché střechy, která umožňuje efektivní odtok vody z povrchu střechy do odpadního potrubí a svedou tak vodu mimo objekt. Dle potřeby existují vtoky svislé, vodorovné a vyhřívané.
 
Jsou stejně jako vtoky prakticky nezbytným prvkem umožňující odtok vody. Na rozdíl od vtoku má vpusť zápachovou uzávěrku, a využívá se tedy především u teras a plochých střech, na které navazuje ještě vyšší část objektu s okny, kde je potřeba zabránit šíření zápachu z odpadního potrubí. 
 
U obou předchozích doplňků platí, že jsou nezbytné.Výjimkou jsou střechy odvodněné do okapových žlabů. 
 
Sanační vpusti nebo vtoky svojí konstrukcí umožňují snadné napojení na stávající střešní vtok i při rekonstrukci ploché střechy. (odkaz na e-shop)
 
Je prvek pro překonání výšky tepelné izolace nad vtokem. Vtok se totiž u zateplených plochých střech pokládá do úrovně parozábrany a nástavec střešního vtoku překonává výšku mezi parozábranu a hydroizolací.
 
 
Používá se u střech s přitěžující vrstvou kačírku. Pokud není použit ochranný koš, tak u těchto střešních skladeb dochází ke vpadávání oblázků stabilizační vrstvy do vtoku a může tak dojít ke zneprůchodnění kanalizačního potrubí.
 
 
Jedná se o další způsob odvodnění ploché střechy. V případech, kdy nelze odvodnit plochou střechu svislým vtokem se používá chrlič, který odvede vodu skrze atiku a umožňuje napojení do kotlíku nebo do svodu a její svedení mimo objekt. Pokud se využívá jako pojistný přepad, ve většině případů je pouze vyveden mimo atiku a při situaci, kdy voda neodtéká ze střechy ale hromadí se na ní, dochází k přetečení mimo objekt právě tímto pojistným přepadem. Tato situace pak navíc signalizuje nutnost zprůchodnění odpadního potrubí.
 
Je nezbytný, pokud potřebujeme vyvést odvětrávání kanalizace nad střechu. Tvarovka se napojí na potrubí kanalizace a vyvede se nad střešní konstrukci. V případech, kdy je použito zateplení a parozábrana se na kanalizační potrubí připojí nejprve základová deska umožňující vzduchotěsný prostup parotěsnou zábranou a až  na ni se osadí tvarovka pro odvětrání kanalizace. Vznikne tak spolehlivé napojení prostupu jak na parozábranu, tak na hydroizolaci.
 
 
Jde o spolehlivé řešení pro vyvedení kabelů, hadic a jiných nosičů médií na střechu. Používá se především pro fotovoltaické a solární kolektory, anténní vedení. Stejně jako u prostupu pro odvětrání kanalizace se v případě zateplení střešní konstrukce nejdříve použije základová deska pro prostup parozábranou a až poté se osadí tvarovka prostupu pro kabely. Opět tak vzniká spolehlivé napojení na parozábranu i hydroizolaci.
 
 
Slouží k odvedení vlhkosti u jednoplášťových plochých střech, kde došlo například v době montáže k zatečení drážek do tepelné izolace. Tento prvek slouží k expanzi vlhkosti mimo skladbu. Používají se také u rekonstrukcí, kdy se ve střeše nachází voda, kterou potřebujeme odvést mimo skladbu konstrukce. Pokud by měly být použity k odvětrání
dvouplášťových plochých střech, jejich množství by bylo tak velké, že by jejich použití bylo naprosto neekonomické a počet prostupů by znamenal ohrožení celistvosti hydroizolace. Pro příklad, u střechy dlouhé 10 m by muselo být použito na 1 m délky cca 8 komínků průměru 125 mm pro odvod vzduchu z větrané mezery.   
 
Jsou to uzavřené nebo otevřené tvarovky kruhového popřípadě čtyřhranného tvaru. Tvarovky jsou vyrobeny z homogenní mPVC fólie. Tyto těsnící manžety jsou určeny k opracování prostupů při použití hydroizolace
z měkčeného PVC.  Pokud potřebujeme tvarovky na prostup hydroizolační vrstvou tvořenou z asfaltových pásů je novinkou v sortimentu těsnících manžet tvarovka na bázi měkčeného PVC, které je snášenlivá s bitumenem a dokonale tak plní těsnící funkci i u střech tohoto typu. K utěsnění tvarovky, a tím zabránění průniku vody se používá celonerezový stahovací pásek se zámkem.
 
 
Umísťuje se u okapu plochých střech, na kterých je použita přitěžující vrstva. Kačírková lišta zabraňuje sesuvu štěrku do žlabu. Pro plynulý odtok vody do žlabu jsou v liště  otvory. Uchycení lišty k podkladu se provádí buď páskem příslušné hydroizolace, který se provleče předem určeným otvorem v liště, nebo použitím lišty s již navařenými přířezy PVC fólie. Další využití lišta nachází jako ukončovací profil dlažby na střeše popřípadě terase. 
 
 
Plechová tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a k zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce. Zachytávač sněhu se používá pro střechy z PVC hydroizolační vrstvou. Dodává se i variantě s integrovanou manžetou pro napojení hydroizolace. 
 
V článku byly popsány nejčastěji se vyskytující doplňky plochých střech.V sortimentu společnosti Coleman S.I. a.s. je spousta dalších doplňků, i pro atypičtější aplikace jako jsou protiskluzové desky pro bezpečné procházení po střeše z PVC, ventilační turbíny pro odvětrání střešních plášťů apod.
 
Sortiment systémových doplňků pro ploché střechy dodávaných společností Coleman S.I. a.s. je velmi široký. Sami při provádění plochých střech, nebo když Vám bude střechu realizovat firma, zjistíte, že použití systémových doplňků je bezpečnější a rychlejší než vymýšlení vlastního řešení, které je ve většině případů méně funkční a ve výsledku náročnější jak z finančního, tak  z časového hlediska.
 
Pokud potřebujete pomoct se správnou volbou systémových doplňků neváhejte kontaktovat naše poradenské studio.
 
Tel.:725 675 648
E-mail: poradenstvi@coleman.cz

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.