Rhepanol hg | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

RHEPANOL HG

 
 
Rhepanol patří v praxi mezi nejstarší používané hydroizolační fólie na světě, má více než sedmdesátiletou tradici. V minulosti bylo po celém světě položeno více než 80.000.000 m2 tohoto materiálu. Fólie je určená pro projekty s vysokými nároky na kvalitu a estetický účinek. Rhepanol má výborné vlastnosti proti přirozenému stárnutí a je odolný vůči klimatickým podmínkám, jako je UV-záření, ozón, teplotní změny a srážky. Je také odolný vůči asfaltovým hmotám a pěnovému polystyrenu, proto je ideální pro nové stavby a perfektní pro sanaci střech. Díky odolnosti proti průmyslovým a tepelným zplodinám a také kyselinám je mimořádně vhodný pro použití do průmyslových oblastí se zvýšeným výskytem kyselých dešťů. Je odolný i proti krupobití. Fólie si zachovává vynikající ohebnost a tvárnost i za teplot pod –30°C. Montáž se provádí bez použití otevřeného plamene při svařování, tím odpadá nebezpečí požáru.
 

RHEPANOL HG

 
Jedná se o hydroizolační fólii o celkové tloušťce 1,5 a 1,8 mm, vyrobenou z polyizobutylenu (PIB) s výztužnou vložkou ze skelného rouna. Je určená k pevnému zabudování do souvrství provozních střech (se zátěžovou vrstvou) jako povlaková hydroizolační vrstva. Rhepanol hg je používán jako hydroizolační vrstva volně položená pod zátěží s ozeleněním. Fólie je odolná proti prorůstání kořenů podle atestu FLL. Spojuje se výhradně svařováním horkým vzduchem. Může být pokládána jednovrstvě. Standardní barvou je šedá.

montáž_hydroizolace_rhepanol_HGrhepanol_HG_koupit_online

Technické údaje 

 Vlastnost  Euro norma  Hodnota  Měrná jednotka
 Nepropustnost proti vodě  EN 1928  > 400  kPa
 Pevnost ve smyku ve spoji  EN 12317-2  > 200  N/50 mm
 Pevnost v tahu  EN 12311-2 (A)  > 4  N/50 mm
 EN 12311-2 (B)  N/mm2
 Pevnost v tahu-dilatace  EN 12311-2 (A)  > 400  %
 EN 12311-2 (B)  %
 Odolnost proti statickému zatížení  EN 12730 (B)  20  kg
 Pevnost v tahu  EN 12310-1  > 250  N
 EN 12310-2  N
 Odolnost proti prorůstání kořenů  EN 13948  odolný
 Tvoření záhybů při nízkých teplotách  EN 495-5  60  °C
 Vlastnosti při styku s živicí  prEN 1548  odolný  
 Požární vlastnosti  EN 13501-1  třída E  
 Dlouhodobá odolnost - vodotěsnost
 proti umělému stárnutí 
 EN 1296  odolný  
 EN 1928
 Dlouhodobá odolnost - vodotěsnost
 proti chemikáliím 
 EN 1928 (B)  odolný  
 EN 495-5

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.