Vývoj a rozdíly v šindelové krytině | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Šindelová krytina včera a dnes

Autor:Stanislav Nohavica Datum:13.1.2015

Šindelová krytina patří k jedné z nejstarších krytin vůbec. Přestože byla postupem dějin jakožto krytina spalná různými zákony a edikty vytlačována z měst a hodnotnějších objektů a hodně jí ublížila i doba socialistické nepéče o památky, stále je tu s námi. A zřejmě i nadále bude – nejen díky snahám památkářů o obnovu památek do jejich původních podob a materiálů, ale zejména díky zdravému, sílícímu trendu návratu k přírodě a přírodním materiálům. Ve prospěch šindelové krytiny jistě také mluví její nezaměnitelný vzhled, členitost, punc ruční práce a jedinečná možnost vykrytí prakticky jakéhokoliv tvaru.
 
Těm z vás, kteří se ještě s šindelem neměli možnost blíže seznámit, nebo dokonce uvažují pokrýt šindelem nějakou tu studnu, roubenku či srub, přinášíme dnes základní informace k této krytině.
 
šindelová krytina 
 
Šindel rozdělujeme podle způsobu výroby na štípaný a řezaný. Štípaný dosahuje díky neporušeným vláknům a pravidelné údržbě životnosti 60 i více let, řezaný má životnost zhruba třetinovou. Dále rozlišujeme šindel podle dřeviny, z níž je vyroben. U nás se řadí podle četnosti výskytu: smrk, jedle, modřín a dub. Do nadmořských výšek 600 m n. m. a výše a nad zdroje vod by se měl používat šindel modřínový.
 
popis šindelové krytiny 
 
Šindelák neboli švédský šindel nemá na rozdíl od šindele a šupiny drážku a břit. Spolu se šupinami se používá ke krytí kopulí a jiných zakřivených ploch. Nutno ještě dodat, že tvary a délky šindele se měnily nejen podle země původu, nýbrž téměř od šindeláře k šindeláři a jsou podstatně ovlivněny kvalitou kulatiny, z níž se vyrábí. Protože dnes má dřevo řidší přírůstky, doporučuje se zvednout tloušťku šindele na více než 2 cm.
 
řez šindelovou krytinou
 
 
Podle způsobu krytí rozlišujeme
  • jednoduché krytí na řídké laťování 
  • dvojité krytí na řídké laťování 
  • dvojité krytí na husté laťování 
Váha této krytiny se udává 40 – 50 kg/m2 na dvojité krytí.
Minimální sklon střechy vhodný pro tuto krytinu je 25 stupňů.
 
Coleman jako specializovaný prodejce střešních krytin je schopen Vám nejenom poskytnout další informace o této krytině, na místě stavby Vám poradit a doporučit odbornou firmu na montáž, ale štípaný šindel Vám za příznivou cenu dodat.
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.