Ze zákona povinná školení pro střechaře a řemeslníky | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Školení ze zákona povinná

ze_zakona_povinne_skoleni_pro_remeslniky

Kurz v jednom dni poskytne Vašim zaměstnancům ze zákona povinná školení. Kurz, který chrání zaměstnavatele.

 ze_zakona_povinne_skoleni_pro strechare
Co školením získáte?
 • jistotu a klid, že nebudete mít problémy s kontrolou BOZP
 • veškerá ze zákona povinná školení
 • potřebné certifikáty dle zákona během jednoho dne
 • úsporu času – všechna školení v jeden den a na jednom místě
 • proškolené zaměstnance
 • méně starostí se sháněním různých bezpečnostních pracovníků
 • základní kurz orientovaný na oblast střech
 povine_skoleni_pro_remeslniky
Co během školení proberete?
 • bezpečnost práce ve výškách se zaměřením na střechy
 • BOZP včetně požární ochrany
 • obsluhu motorové pily
 • předpisy a nařízení pro vazače břemen
POZOR - VELMI DŮLEŽITÉ
Školení bezpečnosti práce ve výškách je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro své zaměstnance, pokud pracují ve výšce více než 1,5 m nad zemí. Školení se musí provádět každý rok. Školení o BOZP a o požární ochraně - povinnost proškolení zaměstnanců ukládá Zákoník práce § 106 zákona č. 262/2006 Sb. opakovaně jednou za rok. Absolvované školení musí být prokazatelné. Školení práce s motorovou pilou je povinné dle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci. Provádí se opakovaně jednou za rok. Školení pro vazače břemen se musí u pracovníků provádět
opakovaně, viz ČSN ISO 12480-1. Porušení zákona je trestné! 
  
 
 
Školení, která musíte podle zákona absolvovat, a to bez výjimek! Každý rok se do zbytečných problémů dostanou desítky řemeslníků jen proto, že si včas nezajistí potřebná povinná školení.
 
 
 
Cena: 
580 Kč za dopolední program
1 150 Kč za odpolední program
1 550 Kč za celodenní program
Vydání nového průkazu 50 Kč.
 
 
Termíny kurzů:
14.1., 25.2. Ostrava |
| 15.1., 26.2. Vsetín |
16.1., 1.3. Olomouc |
17.1., 4.3. Svitavy |
18.1., 5.3. Uherské Hradiště |
21.1., 6.3. Brno |
24.1., 7.3. Loket |
25.1., 8.3. Bruntál |
Na dalších pobočkách Střecha speciál na dotaz.
 
 
 

Program kurzu - Školení ze zákona povinná
8:00 - začátek školení
školení bezpečnosti práce ve výškách
 • současná legislativa, způsoby zajištění proti pádu z výšky, příklady problémových situací, praktické ukázky výškového vybavení
 • závěrečný znalostní test
 • předání osvědčení a potvrzení průkazů. (V rámci školení bude předváděno příslušné výškové vybavení, které bude možno zakoupit přímo na místě. Na takto zakoupené zboží bude poskytnuta sleva 15% z ceníkových cen u svého prodejce v rámci sítě Střecha speciál)

12:00 - Přestávka
 
12:45
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
 • všeobecná pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, traumatologický plán
 • všeobecné elektro – školení, konkrétní postup v případě úrazu nebo poranění
 • ochrana životního a pracovního prostředí
 • přezkoušení znalostí (ústní pohovor)
 • platné zákony, předpisy, normy a vyhlášky o požární ochraně, požární nebezpečí vznikající při činnostech
 • provozovaných v místě výkonu práce, požární řád
 • zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požárů, způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci
 • zásady používání tepelných a elektrických spotřebičů
 • možné příčiny vzniku požárů a opatření, zejména uskladnění pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin, plynů a místa, kde se usazuje hořlavý prach
 • dodržování pořádku na pracovišti
 • zajištění požární ochrany v době sníženého provozu 

14:15
obsluha motorové pily
 • nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci.
15:15
kurz vazačů břemen 
 • platné zákony a normy, vyhrazená zdvihací zařízení, státní odborný dozor nad bezpečnosti práce, jeřáby. 
 • bezpečné vázání břemen část 1, zdvihací zařízení – zkoušení, zakázané manipulace, rizika při provozu jeřábů, pokyny výrobce při provozu jeřábu, způsoby vázaní a používání vazacích prostředků.
 
16:30 - konec školení

kurzy_objednavka

Další články

Pokrývač expert

5-ti denní kurz, který Vás naučí řešit montáž základních i netradičních střešních krytin se zaměřením na zpracování detailů a užití moderních materiálů. celý článek

14.10.2014

Pokrývač plechových krytin

5-ti denní praktický kurz Vás naučí pracovat s nejrozšířenějšími průmyslově vyráběnými plechovými střešními krytinami. Naučíte se vyřešit správně detaily a vyvarovat se nejčastějších chyb. celý článek

2.10.2014

Izolatér plochých střech

Až 50% hydroizolačních střešních systémů vykazuje závažné vady způsobené neodbornou montáží. Máme pro Vás řešení. celý článek

1.10.2014


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.