Ze zákona povinná školení pro střechaře a řemeslníky | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

M | ŠKOLENÍ ZE ZÁKONA POVINNÁ

M | ŠKOLENÍ ZE ZÁKONA POVINNÁ

Kurz v jednom dni poskytne Vašim zaměstnancům ze zákona povinná školení. Kurz, který chrání zaměstnavatele.

 
Co školením získáte?
 • jistotu a klid, že nebudete mít problémy s kontrolou BOZP
 • veškerá ze zákona povinná školení
 • potřebné certifikáty dle zákona během jednoho dne
 • úsporu času – všechna školení v jeden den a na jednom místě
 • proškolené zaměstnance
 • méně starostí se sháněním různých bezpečnostních pracovníků
 • základní kurz orientovaný na oblast střech
 
Co během školení proberete?
 • bezpečnost práce ve výškách se zaměřením na střechy
 • BOZP včetně požární ochrany
 • obsluhu motorové pily
 • předpisy a nařízení pro vazače břemen
 • praktická ukázka různých typů výškového vybavení
 • praktické ukázky výškového vybavení s možností
 • následné koupě za zvýhodněnou cenu
POZOR - VELMI DŮLEŽITÉ
Školení bezpečnosti práce ve výškách je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro své zaměstnance,
pokud pracují ve výšce více než 1,5 m nad zemí. Školení se musí provádět každý rok. Školení o BOZP
a o požární ochraně - povinnost proškolení zaměstnanců ukládá Zákoník práce § 106 zákona
č. 262/2006 Sb. opakovaně jednou za rok. Absolvované školení musí být prokazatelné. Školení práce
s motorovou pilou je povinné dle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci. Provádí se opakovaně
jednou za rok. Školení pro vazače břemen se musí u pracovníků provádět opakovaně, viz ČSN ISO 12480-1.
  
 
Termíny kurzů:
13. 1. a 24. 2. | Ostrava
14. 1. a 25. 2. | Vsetín
15. 1. a 26. 2. | Olomouc
16. 1. a 27. 2. | Svitavy
17. 1. a 28. 2. | Uherské Hradiště
20. 1. a 2. 3. | Brno
21. 1. a 3. 3. | Loket
22. 1. a 4. 3. | Bruntál

 
 
 

Dopolední program M1

8:00 Začátek školení
Školení bezpečnosti práce ve výškách
> Současná legislativa, způsoby zajištění proti pádu z výšky, praktické ukázky, příklady problémových situací

12:00 Přestávka
 
Odpolední program M2 

12:45 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
> Všeobecná pravidla BOZP , traumatologický plán ,
> Všeobecné elektro -školení, postup v případě úrazu a poranění
> Ochrana životního a pracovního prostředí
> Platné zákony, předpisy, normy a vyhlášky o požární ochraně a s tím spojená problematika

14:15 Obsluha motorové pily
> Nařízení vlády č.28/2002 Sb. stanovení způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci

15:15 Základní kurz vazačů břemen
> Platné normy, zákony, vyhrazená zdvihací zařízení
> Zakázané manipulace, rizika
> Způsoby vázaní a používání vázacích prostředků

16:30 Konec školení

kurzy_objednavka

Další články

B | KLEMPÍŘ EXPERT

5-ti denní kurz, navazuje na kurz základní. Získáte klempíře se schopnostmi provádět drážkové (falcované) krytiny včetně dokonalého zpracování detailů. celý článek

14.10.2014

C | IZOLATÉR FÓLIOVÝCH STŘECH

5-ti denní praktický kurz Vás naučí pracovat s nejrozšířenějšími průmyslově vyráběnými plechovými střešními krytinami. Naučíte se vyřešit správně detaily a vyvarovat se nejčastějších chyb. celý článek

2.10.2014

D | IZOLATÉR ASFALTOVÝCH STŘECH

Asfaltové izolace neztratily na své atraktivitě a spolehlivosti. Získejte jistotu i v jejich montáži. celý článek

1.10.2014


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.