Smlouva o dílo vzor 2016 ke stažení zdarma | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Smlouva o dílo přímo od právníků

Datum:12.6.2015

Sešli jsme se s naším týmem odborných právníků, vzali jsme NOZ (nový občanský zákoník) a ZOK (zákon o obchodních korporacích) a začali pracovat. 
Vznikla tak pro vás jedinečná Smlouva o dílo (vzor) přímo vytvořená na míru potřebám při rekonstrukci a výstavbě střech či opravě fasád. Smlouvu jednoduše doplníte o vlastní údaje, takže kdykoliv ji budete potřebovat, jen přepíšete modře vyznačený text. Smlouvu tak máte hotovou za pár minut a zdarma. 
 
Smlouvy o dílo a kupní smlouvy jsou často zaměňovány. Jaký je v nich zásadní rozdíl? 
Kupní smlouva stanovuje pouze zadání objednávky a platbu – tedy zadám objednávku a zaplatím. Smlouvou o dílo je upraven závazek týkající se montáže, vykonání určitých činností, dodání zboží a další. Dle NOZ dílo může být také oprava, úprava, rekonstrukce, údržba. 
 
Je tedy vhodné mít smlouvu o díle, když už mám smlouvu kupní i s dodatky a rozpočtem? 
Kupní smlouva stanovuje pouze základní propozice, ikdyž může být doplněna o rozpis materiálu či stanovení ceny  prací. Smlouva o díle blíže specifikuje vlastnosti díla. Tedy ano, je vhodné mít smlouvu o díle.
 
Smlouva by měla obsahovat následující: 
I. Smluvní strany
II. Předmět smlouvy
III. Lhůta a způsob plnění 
IV. Cena díla a platební podmínky
V. Provádění díla
VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
VII. Záruka
VIII. Závěrečná ustanovení 
 

Stáhněte si smlouvu v plném znění ... 


 
smlouvba_o_dilo_2016 
 
 
 

 
 

 
Smlouva o dílo je součástí bonusů k e-booku "Jak se nenechat napálit od řemeslníka" aneb jak předcházet chybám při výběru řemeslníka či firmy?
E-book zdarma stahujte kliknutím na obrázek...

 
Smlouva_o_dilo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.