Lze řešit dilatační spáry u mPVC fólií stejně jako u asfaltových pásů? | Coleman.cz - materiály pro

Lze řešit spáry u mPVC fólií stejně jako u asfaltových pásů?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Lze řešit dilatační spáry u mPVC fólií stejně jako u asfaltových pásů? Myslím tím vložením lichoběžníku tepelné izolace pod fólii.
 
 
Ano, někteří výrobci hydroizolačních materiálů tuto variantu při riziku větších dilatačních pohybů upřednostňují. V těchto případech rovněž někteří výrobci doporučují k překrytí přidaného hranolu TI bezvložkovou (homogenní) hydroizolační fólii.
 
Detail může vypadat například takto:
 
 
Legenda 
1 – nosná konstrukce 
2 – tepelná izolace 
3 – kotvitelná mPVC fólie 
4 – bezvožková mPVC fólie 
5 – mechanické kotvení 
6 – parozábrana 
7 – spoj fólií
Řešení detailu je ovšem v kompetenci projektanta, který určí pro danou konstrukci nejlepší řešení. 
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.