Juta kvalitní střešní, větrotěsnící a parotěsnící fólie a komponeny k nim. | Coleman.cz - materiály

Střešní fólie JUTA Juta střešní fólie

 
 
Firma JUTA a.s. je výrobcem a dodavatelem kvalitních střešních, větrotěsnících a parotěsnících fólií a komponentů k nim.
 
                     
 
vysocedifúzní fólie JUTATOP 2AP
Difúzně otevřená podstřešní fólie se 2 integrovanými lepícími páskami umožňující montážně jednoduché a přitom dokonalé hydroizolační i větrotěsné slepení přesahů. Je určená zejména pro dvouplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména vhodná pro skladby s difúzním bedněním pod fólií. Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 2 (v minulosti označované jako PHI 3A či „vodotěsné podstřeší“), a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 5°. Fólie má zvýšenou odolnost vůči vyluhování a splachu běžné chemické impregnace z laťování na fólii. Fólie je velmi odolná na mechanické poškození a díky vysoké pevnosti splňuje třídy kvality A, a to jak u fólie na tuhém podkladu, tak i volně nad vzduchovou mezerou.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTATOP WB 2AP
Vysoce UV stabilizovaná hydroizolační větrozábrana (pro větrané fasády) se 2 integrovanými lepícími páskami umožňující montážně jednoduché a přitom dokonalé hydroizolační i větrotěsné slepení přesahů. Je použitelná i pro větrané fasády s přiznanými spárami či otvory ve fasádním obkladu, a to až do velikosti šíře max. 50 mm a celkovou plochou těchto otvorů/spár max. 40 %. Extrémní pevnost fólie dovoluje její zajištění buď až 1200 mm od sebe vertikálními liniovými přítlačnými prvky nebo pomocí talířových hmoždinek ve sponu až 650 mm.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH THERMOISOL 2AP
Difúzně otevřená podstřešní fólie s extrémní pevností, se 2 integrovanými lepícími páskami umožňující montážně jednoduché a přitom dokonalé hydroizolační i větrotěsné slepení přesahů. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména vhodná pro skladby jak volně na spádových nosných konstrukcích, tak i s difúzním bedněním pod fólií. Speciální netkaná textilie na spodním povrchu je schopná pojmout případné větší množství vlhkosti s následnou možností odparu. Vnější spodní okraj fólie bez netkané textilie pak zabraňuje vzlínání vlhkosti. Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 3, azároveň její mezní sklon nesmí podkročit 10°. Fólie má zvýšenou odolnost vůči vyluhování a splachu běžné chemické impregnace z laťování na fólii. Fólie je velmi odolná na mechanické poškození a díky extrémně vysoké pevnosti splňuje třídy kvality A, a to jak u fólie na tuhém podkladu, tak i volně nad vzduchovou mezerou.
 Juta difuzní fólie
 
vysocedifúzní fólie JUTADREN
Jedná se o strukturovanou separační drenážní vrstvu pro větrané i nevětrané šikmé střešní skladby provedené s falcovanou krytinou (na příponkách). Zejména v případě instalace titanzinkové krytiny. Fólie je vyrobena z vysocedifúzní nosné vrstvy materiálu JUTADACH 150 s bodově připojenou polypropylenovou drenážní rohoží, sloužící k spolehlivému odvedení vlhkosti. Materiál není určen pro systémy krytin „click“ a pro hliníkové falcované krytiny.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH MASTER
Difúzně otevřená podstřešní fólie s extrémní pevností. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména vhodná pro skladby s velkou osovou roztečí krokví (max. 140 cm) či u konstrukcí s vysokým působením větru. Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 3, a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 17°. Fólie díky extrémně vysoké pevnosti splňuje třídy kvality A, a to jak u fólie jak na tuhém podkladu, tak i volně nad vzduchovou mezerou.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH MONOLITIC, JUTADACH MONOLITIC 2AP 
Difúzně otevřená podstřešní fólie. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Fólie má zvýšenou odolnost vůči vyluhování a splachu běžné chemické impregnace z laťování na fólii. Verze JUTADACH MONOLITIC 2AP je provedena se 2 integrovanými lepícími páskami umožňující montážně jednoduché a přitom dokonalé hydroizolační i větrotěsné slepení přesahů. Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 3, a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 17°. Fólie díky vysoké pevnosti splňuje třídy kvality B u fólie na tuhém podkladu, a třídy kvality A volně nad vzduchovou mezerou.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH 150, JUTADACH 150 2AP
Robustní difúzně otevřená podstřešní fólie. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména v případě její instalace na difúzní bednění či jiný tuhý podklad. Verze JUTADACH 150 2AP je provedena se 2 integrovanými lepícími páskami umožňující montážně jednoduché a přitom dokonalé hydroizolační i větrotěsné slepení přesahů. Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 3, a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 17°. Fólie je díky své robustnosti velmi odolná na mechanické poškození a díky vysoké pevnosti splňuje třídy kvality B u fólie na tuhém podkladu, a třídy kvality A volně nad vzduchovou mezerou.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH 135, JUTADACH 135 2AP
Difúzně otevřená podstřešní fólie. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména v případě její instalace na difúzní bednění či jiný tuhý podklad. Verze JUTADACH 135 2AP je provedena se 2 integrovanými lepícími páskami umožňující montážně jednoduché a přitom dokonalé hydroizolační i větrotěsné slepení přesahů. Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 3, a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 17°. Fólie díky odpovídající pevnosti splňuje třídy kvality B u fólie na tuhém podkladu, a třídy kvality A volně nad vzduchovou mezerou.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH 115
Difúzně otevřená podstřešní fólie. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména v případě její instalace na styk s měkkou tepelnou izolací či spádovými nosnými konstrukcemi (fólie není určena na bednění či jiný tuhý podklad). Při použití systémových doplňků je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 4, a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 17°. Fólie díky odpovídající pevnosti splňuje třídu kvality A volně nad vzduchovou mezerou. Fólie není určena pro funkci „dočasného zakrytí stavby“.
 Juta difuzní fólie
 
 
vysocedifúzní fólie JUTADACH 95
Difúzně otevřená podstřešní fólie. Je určená zejména pro dvouplášťové i tříplášťové, zateplené, šikmé střechy. Zejména v případě její instalace na styk s měkkou tepelnou izolací či spádovými nosnými konstrukcemi (fólie není určena na bednění či jiný tuhý podklad). Fólie je použitelná i pro třídu těsnosti DHV 5, a zároveň její mezní sklon nesmí podkročit 17°. Fólii lze použít max. do 3. sněhové a max. 2. větrové oblasti. Fólie díky odpovídající pevnosti splňuje třídu kvality B volně nad vzduchovou mezerou. Fólie není určena pro funkci „dočasného zakrytí stavby“.
 Juta difuzní fólie
 
 
Spojovací páska JUTADACH SP SUPER
Lepící páska s výbornou lepící silou, s lepící vrstvou na bázi speciálního polyakrylátu. S její pomocí lze řešit detaily oprav drobného poškození podstřešních fólií při montáži, napojení fólie na pronikající či navazující střešní konstrukce apod. Šíře pásky 50 mm, návin 25 bm.
 Juta difuzní fólie
 
 
Těsnící páska JUTADACH TPK SUPER 
Jednostranná samolepící butylkaučuková páska s pružným PE nosičem. S její pomocí lze řešit vodotěsnící podtěsňování pronikajících hřebíků kontralatí do podstřešní fólie, a to i pro třídu těsnosti DHV 2. Stejnou páskou lze řešit i parotěsnící těsnění pronikajících vrutů do parozábrany. Lepí se na fólii. Šíře pásky 50 mm, návin 15 bm.
 Juta difuzní fólie
 
 
Těsnící páska JUTAFOL TPK
Jednostranná samolepící páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukové lepící vrstvy. S její pomocí lze řešit pronikajících hřebíků kontralatí do podstřešní fólie, a to i pro třídu těsnosti DHV 3. Lepí se na fólii. Šíře pásky 50 mm, návin 25 bm.
 Juta difuzní fólie
 
 
Těsnící hmota JUTADACH THK
Těsnící samonapěňující hmota na bázi speciálního jednosložkového polyuretanu. S její pomocí lze řešit pronikajících hřebíků kontralatí do podstřešní fólie, a to i pro třídu těsnosti DHV 3. Nanáší se na spodní plochu kontralatě těsně před její montáží. Výdejnost 1 lahve (obsah 1,0 l) = cca 50 m podtěsnění.
 Juta difuzní fólie
 
 
Páska JUTATOP WB TAPE
Jednostranně samolepící páska s vysokou UV stabilizací, s lepící vrstvou na bázi speciálního polyakrylátu. Páska je určena pro napojení na pronikající konstrukce u vysoce UV stabilizovaných větrozábran, přelepení případných kotvících prvků nebo pro drobné opravy poškození takových UV stabilizovaných větrozábran.
 Juta difuzní fólie
 
 
Parotěsnící fólie JUTAFOL N 110 STANDARD
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 40 m), určená pro větrané dvouplášťové či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
 Juta difuzní fólie
 
 
Parotěsnící fólie JUTAFOL N 110 SPECIAL
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 40 m), určená pro větrané dvouplášťové či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Fólie díky obsahu retardantu hoření má sníženou hořlavost. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
 Juta difuzní fólie
 
 
Parotěsnící fólie JUTAFOL N 140 STANDARD
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 50 m), určená pro větrané dvouplášťové střechy či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Díky své mechanické odolnosti vhodná i pro realizaci zateplování starých stropů, tj. skladby zateplované z horní strany původní konstrukce (bez demontáže původních vrstev). Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
 Juta difuzní fólie
 
 
Parozábrana JUTAFOL N 110 SPECIAL
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 50 m), určená pro větrané dvouplášťové střechy či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Díky své mechanické odolnosti vhodná i pro realizaci zateplování starých stropů, tj. skladby zateplované z horní strany původní konstrukce (bez demontáže původních vrstev). Fólie díky obsahu retardantu hoření má sníženou hořlavost. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
 Juta difuzní fólie
 
 
Vysoce parotěsnící reflexní parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150
Vysoce parotěsně účinná elastická reflexní parozábrana (Sd 180 m, e 0,430) s reflexním pokoveným filmem, určená pro větrané dvouplášťové střechy či skladby zateplených plášťů budovy. Použitelná i pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“) a s vyšším množstvím kotvících prvků perforující parozábranu. Díky své mechanické odolnosti vhodná i pro realizaci zateplování starých stropů, tj. skladby zateplované z horní strany původní konstrukce (bez demontáže původních vrstev), případně pro systémy nadkrokevního zateplování u dvouplášťových střech nebo pro jednoplášťové střechy s PVC fólií. Fólie díky obsahu retardantu hoření má sníženou hořlavost. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
 Juta difuzní fólie
 
 
Vysoce parotěsnící reflexní parozábrana JUTAFOL NAL 170 AP
Vysoce parotěsně účinná vysoce reflexní parozábrana (Sd > 300 m, e 0,017) s reflexním kovovým AL filmem, určená pro větrané dvouplášťové střechy či skladby zateplených plášťů budovy. Použitelná i pro konstrukce vystavené tepelně vlhkostně namáhaným interiérům. Připojený kovový AL reflexní film vytváří extrémně vysokou parotěsnost a zároveň vynikající reflexní účinnost. Fólie díky obsahu retardantu hoření má sníženou hořlavost. Fólie obsahuje integrovanou lepící pásku pro snadné slepení podélných přesahů. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
 Juta difuzní fólie
 
 
Spojovací páska JUTAFOL SP AL
Jednostranně samolepící páska z hliníkové fólie s lepící vrstvou ze syntetického modifikovaného kaučuku. Vhodná zejména pro přelepení přesahů pásů parozábran (přes okraj přesahu), oprav drobných poškození či přelepení kotvícím prvků parozábrany (např. skobičky sešívačky, apod.). Šíře pásky 50 mm, návin 50 bm. Teplotní odolnost do +65°C.
 Juta difuzní fólie
 
 
Spojovací páska JUTAFOL SP 1
Oboustranně samolepící butylkaučuková páska bez nosiče. Vhodná zejména pro slepení přesahů parozábran (uvnitř přesahu), napojení parozábrany na navazující a pronikající konstrukce s hladkým povrchem, kabely apod.Šíře pásky 15 mm, návin 45 bm. Teplotní odolnost do +90°C.
 Juta difuzní fólie
 
 
Těsnící tmel JUTAFOL MASTIC
Tmel v kartuši ze syntetického kaučuku. Vhodný zejména pro parotěsně – vzduchotěsnící napojování parozábrany na pórovité povrchy, tj. např. na nehoblované dřevo, zdivo, omítky apod. Při zatížení spojeného detaiul váhou jiných materiálů (např. tep. izolací) nebo podtlakem či přetlakem vzduchu kombinovat s přítlačnou konstrukcí. Dále je vhodný pro utěsnění štěrbin či malých meziprostorů u pronikajících prvků skrz parozábranu. Výdejnost kartuše (obsah 315 g) = cca 20 m spoje (při housence průměru 4 mm).
 Juta difuzní fólie
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.