Superrock tepelná izolace vata od Rockwool kamenná vlna, | Coleman.cz - materiály pro střechy a fas
superrock_tepelná_izolace

SUPERROCK 

 rockwool_superrock_tepelna_izolace  50 mm  60 mm  80 mm  100 mm
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 
120 mm
 
140 mm
 
150 mm
 
160 mm
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock_140
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 
180 mm
 
200 mm
   
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 tepelna_izolace_vata_superrock
 superock_tepelna_deska_vata
 
 

Poloměkká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Tato deska je určená pro izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád, jako výplň mezi vodorovné rošty, do provětrávaných  šikmých střech, dělících příček. Tento výrobek splňuje nejpřísnější nároky na akustické vlastnosti. 

Technické údaje

 
 Vlastnost  Označení  Hodnota  Jednotka  Norma
 Třída reakce na oheň    A1    ČSN EN 13501-1
 Deklarovaný součinitel tepelné  vodivosti  λD  0,035  W.m-1.K-1  ČSN EN 12667, 12939
 Faktor difuzního odporu  μ  1    DIN EN 12086
 Zatížení stavby vlastní tíhou    max. 0,373  kN.m-3  ČSN P ENV 1991-2-1
 Měrná tepelná kapacita  cp  840  J.kg-1.K-1  ČSN 73 0540
 Bod tání  t   > 1000  °C  DIN 4102-17
 ES certifikát shody    1390-CPD-0363/13/P    Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s.  Praha
 Systém řízení jakosti    ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531    British Standards Institution (BSI), Londýn
 Systém péče o životní prostředí  
 ISO 14001:2004- certifikát č. EMS  570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č.  CZ002280-1
 
 British Standards Institution (BSI), Londýn
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
 
 
 

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.