Systém obráceně střechy a střechy Duo | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Co je systém obrácené střechy a střechy DUO?

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Co je systém obrácené střechy a střechy DUO?
 
Je pravda, že tyto dva systémy nejsou tak často používány jako běžný systém s hydroizolací jako finální vrstvou, ale přesto jim je nutno věnovat jim pozornost, zvláště při řešení střech v náročnějších podmínkách.
Něco málo z historie:
Vyvinutí této skladby bylo reakcí na přísné požadavky normy ČSN 730540 týkající se kondenzací vodních par v konstrukci. Do té doby v náročnějších podmínkách bylo nutno plnit požadavky této normy způsobem finančně náročným - velkou vrstvou pásů jako velmi účinnou parozábranou, nebo odvětráním střechy. Je nutné zdůraznit, že tento systém střechy byl možný až poté, co byl vyvinut materiál splňující vlastnosti tepelně izolační v kombinaci s minimální nasákavostí.
 
Úvaha byla taková - u ideální skladby konstrukce střechy by měly být materiály skládány tak, aby od intreiéru k exteriéru klesal difůzní odpor těchto hmot. Toto není u klasické skladby myslitelné, protože blíže interiéru leží v této skladbě tepelná izolace a na straně exteriéru leží hydroizolační vrstva. Proto se vodní páry hromadí pod hydroizolací a u náročnějších podmínek v interiéru (vlhkost a teplota) se zde hromadí vodních par tolik, že dochází k masivní kondenzaci. Takže logicky uvažující projektant si řekl, že pokud položí nejprve hydroizolaci a poté teprve málo nasákavou tepelnou izolaci (aby neztrácela tepelný odpor), musí dojít k situaci kdy by neměla teplota v místě maximální koncentrace vodních par (tzn. pod hydroizolací) dosáhnout rosného bodu a tudíž kondenzace je v tomto místě minimální. Jedinou slabinou této skladby je to, že v momentě tání sněhu se velmi voda dostává do spar mezi deskami extrudovaného polystyrenu a dosahuje hydroizolace při velmi studené teplotě. Takže v tomto období se problém opakuje stejně jako u klasické střechy.
 
 Reakcí na toto odhalení byl vývin obrácené střechy v takzvanou střechu DUO. Zde byla pod hydroizolaci přidána ještě jedna vrstva tepelné izolace, která měla minimalizovat dopad výše zmíněného tání sněhu. Zde je pod hydroizolací umístěno asi 40% z celkové tloušťky hydroizolace.
 
U obou systémů se používá k udržení extrudovaného polystyrenu na střeše přitížení (kačírkem nebo dlažbou) a ke zlepšení odvodu vody z hydroizolace se pod extrudovaný polystyren umísťuje drenážní vrstva (prostorová smyčková rohož, geotextilie).
 
Přesto že jsou tyto dva systémy použitelnější pro náročnější podmínky v interiéru, je dobré ověřit si funkčnost skladeb výpočtem.
 
 
 Plochá střecha a systém obrácené ploché střechy
 
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.