Otázky a odpovědi

Pro tento štítek bylo nalezeno 42 výsledků

Řazení:
Požadovaný obsah nenalezen.


Požadovaný obsah v kategoriích nenalezen.


Požadovaný obsah v diskuzích nenalezen.


Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Měření teplotních a vlhkostních poměrů střech

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Vážení zákazníci, v rámci vylepšování služeb poskytovaných společností Coleman jsme zařadili možnost měření teplotních a vlhkostních poměrů střech.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Slyšel jsem o tom, že by se měly hrany na spojích hydroizolačních folích srážet. Proč?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Jde o zamezení možnosti kapilárního vzlínání do spojů hydroizolace. Ale srážení hran na hydroizolaci se týká pouze malého úseku T – spoje...

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaký přesah by měl mít plech přes konstrukci atiky?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

V normě ČSN 73 3610 na straně 78 jsou uvedeny způsoby oplechování atik ploché střechy...

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze řešit spáry u mPVC fólií stejně jako u asfaltových pásů?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ano, někteří výrobci hydroizolačních materiálů tuto variantu při riziku větších dilatačních pohybů upřednostňují.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Je možné kotvení i do hliníkových trapézových plechů? Mám provádět rekonstrukci se zateplením a vzhledem k tomu, že je hliník měkký a vadí mu i pocházení, mám z kotvení obavy.

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ano, lze kotvit i do hliníkových trapézových plechů, ne však pomocí běžných kotevních prvků (tj. samořezné kotvy s integrovaným vrtákem ve špici). Pro kotvení do problémových podkladů byly vyvinuty speciální kotevní prvky, které fungují na jiném principu.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze použít kopulový světlík jako výlez na plochou střechu? Existují systémová opatření, aby se kopule při převrácení světlíku nerozbila?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ano, světlíky lze použít (a také se to děje) jako výlezový prostředek na ploché střechy. Oproti klasické konstrukci světlíku neotevíravého, který se užívá pouze k prosvětlení prostor pod sebou a jehož konstrukce se skládá z kopule a manžety, musíte v případě výlezového světlíku k těmto dvěma prvkům přiobjednat ještě otevírací rámeček. Co se týká rozbití kopule při otevírání světlíku:

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Chtěl bych se zeptat, jestli existují nějaké minimální tloušťky asfaltových pásů k natavení. Občas v nabídkách bojuji s konkurencí, která používá natavované pásy silné 3,2 mm apod. Je to vůbec možné?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Tady lze argumentovat tím, co nám říká ČSN 73 0606. Zde je jasně definováno, že pásy typu S – pásy natavitelné by měly mít tloušťku alespoň 4 mm. Přesná citace poznámky u bodu 3.18:

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze používat Penetral ALP na vlhké podklady (např. zavlhlý beton)?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Nelze. Pokud chcete penetrovat zavlhlé (ne mokré!) podklady, musí se použít například Penetral ALP M (modifikovaný) nebo nátěr BV-extra.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Nakolik je vhodné používat ve skladbě s hydroizolací souvrstvím asfaltových pásů jako parozábrany PE fólie?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Pro každou skladbu střechy by se měl vypracovat tepelně-technický výpočet, který ukáže, zda je to možné. Pokud bychom však měli trvat na principu, že je ideální, když má parozábrana vyšší ekvivalentní difuzní tloušťku než hydroizolace, zjevně bychom tohoto ideálu nedosáhli.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Je možné považovat trapézový plech za parozábranu?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Prakticky ne. I v případě, že by se utěsnily všechny spáry a přesahy, je trapézový plech parozábranou málo účinnou.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Provádím hydroizolaci pomocí hydroizolační fólie na dřevěné bednění. Sklon střechy je 3 °. Mám klást krytinu kolmo k okapu nebo rovnoběžně s ním?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Jestliže provádíte krytinu na dřevěném bednění, je odpověď oproti jiným, kompaktním podkladům jednoznačná: Fólie se musí klást kolmo na prkna bednění. Jde o opatření, které zajistí, že nebude jeden pruh fólie kotven do jednoho prkna bednění. Odpověď by zněla stejně i v případě asfaltových pásů aplikovaných na dřevěné bednění.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jakým způsobem mám aplikovat hmotu Vermaspha/Villaplan? Když ji vysypu do díry a rozhrnu, měl bych ji potom ,,spéct“ hořákem. Když ale na hmotu namířím hořák, rozfoukám ji. Dělám něco špatně?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Chybí Vám jeden mezikrok – hutnění po vrstvách. Hmota Vermaspha (jak jste jistě zjistil) je velmi lehká, padesátilitrový pytel unesete bez problémů dvěma prsty.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak poznám pevnost polystyrenu? Co znamená to číslo za EPS (např. EPS 100 S)?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Toto číslo vyjadřuje pevnost polystyrenu v kilopascalech při desetiprocentním stlačení. To znamená, že deska polystyrenu EPS 100 S o tloušťce 100 mm unese na 1m2 10 tun zatížení, ale dojde přitom k deformaci (ke zmenšení tloušťky o) 10 mm.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak mám provést ukončení okapní hrany ploché střechy odvodněné do okapu s hydroizolací asfaltovými pásy?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ukončovací dřevěný hranol (který se také využívá k přichycení okapových háků) je ,,zabalen“ do asfaltových pásů, které tvoří jednak parozábranu, jednak uzavírací kapsu, aby se v zimě při zahlceném okapu nemohla voda dostat do tepelné izolace.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak fungují pásy odolné proti prorůstání kořínků, určené pro zelené střechy?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Lze říci, že v oblasti asfaltových pásů existují dva systémy, pomocí nichž výrobci vytvářejí odolnost proti rozrušování hydroizolačních povlaků z asfaltových pásů kořínky.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaké jsou výhody kotvení asfaltových pásů v přesahu oproti kotvení v ploše a naopak?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

U kotvení podkladních pásů v přesahu je výhoda jasná – nemusíme přes kotvy (vytvářející perforaci v pásu) natavovat přířezy hydroizolace z materiálu kotveného pásu.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze použít extrudovaný polystyren stejně jako klasický, například do jednoplášťové ploché střechy pod hydroizolaci asfaltovými pásy? Jde mi hlavně o pevnost skladby v tlaku.

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Takovéto použití XPS (extrudovaného polystyrenu) nelze doporučit. Je pravdou, že tento materiál dobře odolává zatížení v tlaku, ale podle našich zkušeností tento typ tepelné izolace reaguje nevhodně na vyšší teploty.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

V materiálech pro aplikaci krytin a ve článcích o střechách se vyskytují dva druhy udávání spádů - ve stupních a v procentech. Jsou tyto údaje zaměnitelné? Pokud ne, jak převádět stupně na procenta a naopak?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Procenta a stupně nejsou zaměnitelné, to znamená : 3 stupně nejsou 3%. Jednoduchý převod, - násobek spádu ve stupních univerzálním koeficientem, abychom dostali spád v procentech neexistuje.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Má tvar vpusti u ploché střechy něco společného s tím, kolik vody je schopno vpustí odtéct?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Tvar střešního vtoku má podstatný vliv na dovolený průtok vtokem. Každý tvar střešního vtoku dovoluje jiné proudění vody při vstupu do vpusti a každý tvar je jinak odolný vůči zahlcení vpusti vodou.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Co je systém obrácené střechy a střechy DUO?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Je pravda, že tyto dva systémy nejsou tak často používány jako běžný systém s hydroizolací jako finální vrstvou, ale přesto jim je nutno věnovat jim pozornost, zvláště při řešení střech v náročnějších podmínkách.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak správně udržovat izolace plochých střech vytvořené z klasických hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Modifikovaný asfaltový tmel LUTEX MOAT je vlastně asfaltový lak s přísadou vláknitých plnidel, anorganických plnidel a kaučuku SBS. Vhodný pro hydroizolaci asfaltovými pásy.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze přeměnit větranou dvouplášťovou plochou střechu na střechu jednoplášťovou?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Při přeměně větrané dvouplášťové střechy na střechu jednoplášťovou jde zdánlivě o relativně jednoduchou úpravu: zaslepí se větrací otvory ve vzduchové mezeře a horní plášť původní dvouplášťové střechy se opatří dodatečnou tepelnou izolací a novou vodotěsnou izolací.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak řešit horko v podkroví?

7.5.2015 Tipy a triky

Podkroví v létě, pokud není střecha provedena tak, jak být má, se může stát poměrně nepohodlným místem pro pobyt a spát v takovém prostředí je vysloveně za trest. Jaké je řešení?

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak najít řemeslníka?

22.5.2015 Tipy a triky

Kde je ten kvalitní řemeslník? Nevíte, jak hledat toho správného řemeslníka? Řešíte, jak vyhledat správnou firmu? Hledáte pomoc s nalezením řemeslníka?

Tipy a triky

Čtěte dále

Kondenzace vlhkosti

4.6.2015 Novinky

Kondenzace, laicky rosení konstrukcí, je pojem, který získal za posledních 20 let, co se stavebních konstrukcí týče, silně na důležitosti.

Novinky

Čtěte dále

Jak provést dodatečné zateplení pod krokvemi?

10.6.2015 Tipy a triky

Zvětšování tlouštěk tepelných izolací je dnes samozřejmostí. Staveb, které jsou zatepleny minerální izolací mezi krokvemi je veliké množství.

Tipy a triky

Čtěte dále

Rozdíly mezi střešními krytinami

Řešíte, jak se od sebe v zásadě liší určité typy krytin? Pojďme se podívat na ty zásadní rozdíly...

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Pálená nebo betonová taška? Kterou krytinu zvolit?

Pálená taška - kvalita, betonová taška - cena. Myslíte, že to jsou všechny kritéria, které musíte zvážit při volbě mezi těmito krytinami?

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Co všechno je na střechách možné

17.12.2015 Tipy a triky

V Poradenském Studiu Coleman se věnujeme střechám ne od stolu, ale přímo na místě. Proto se občas setkáváme s věcmi a řešeními, nad kterými zůstává rozum stát.

Tipy a triky

Čtěte dále

Pravidelná kontrola střechy

5.1.2016 Tipy a triky

Životnost všech stavebních konstrukcí závisí na jejich kvalitním provedení. Na co se ale často zapomíná je jejich pravidelná kontrola.

Tipy a triky

Čtěte dále

Jaké jsou prvky plochých střech?

Když se řekne funkční plochá střecha, nejedná se jen o souvrství hydroizolací a tepelné izolace. Ke správné funkčnosti ploché střechy jsou prakticky nezbytné i další doplňky.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Prvky šikmých střech

Šikmá střecha potřebuje ke správnému fungování nezbytné doplňky, které zaručují její funkčnost a přitom nenarušují estetický ráz střechy.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále
+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.