Rady a tipy

Pro tento štítek bylo nalezeno 58 výsledků

Řazení:

ISOVER - UNIROL PROFI 80 (1200x6000mm) Neutr

Novinka


162,14

134,00 bez DPH

Na dotaz
Požadovaný obsah v kategoriích nenalezen.


Požadovaný obsah v diskuzích nenalezen.


Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby

Tipy a triky

Čtěte dále

Nosná vložka asfaltových pásů

13.1.2015 Tipy a triky

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce.

Tipy a triky

Čtěte dále

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování

Tipy a triky

Čtěte dále

Ochrana proti Radonu

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, který proniká na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mj. rakovinu plic. Tento plyn, resp. jeho projevy lze diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství.

Tipy a triky

Čtěte dále

Návrh a pokládka izolací v nových stavbách

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Před radonem se musí chránit objekty s tzv. pobytovými prostory, které mají být postaveny na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem.

Tipy a triky

Čtěte dále

Poruchy stěrkových hydroizolací

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Zásady aplikace akrylátových štěrkových hydroizolací naleznete v tomto článku.

Tipy a triky

Čtěte dále

Sanace střechy dvouplášťové na střechu jednoplášťovou

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Při sanaci střechy dvouplášťové na střechu jednoplášťovou je třeba postupovat podle daných kroků. Začíná se průzkumem.

Tipy a triky

Čtěte dále

Polystyren a izolace ploché střechy

13.1.2015 Tipy a triky

Polystyren je v současné době jedním z nejpoužívanějších tepelně izolačních výrobků v plochých střechách, na fasádách a v podlahách. Dominantně se využívají zejména jeho výborné tepelně technické vlastnosti a pevnost v tlaku. Při nevhodném použití polystyrenu však může dojít i k závažným poruchám, které mohou způsobit nemalé materiální škody.

Tipy a triky

Čtěte dále

Šindelová krytina - pravidla pokládky

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Šindelová krytina coby krytina doplňková a produkt převážně ruční výroby není tak přísně ohraničena normami jako krytiny průmyslově vyráběné. Šindel se zhotovuje podle zažitých a předávaných tradic a stejně tak je tomu i s jeho montáží (pokud nebereme v potaz státní normy svých západních sousedů nebo několik málo vnitřních podnikových norem z dob spíše minulých).

Tipy a triky

Čtěte dále

Šindelová krytina včera a dnes

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Šindelová krytina patří k jedné z nejstarších krytin vůbec. Přestože byla postupem dějin jakožto krytina spalná různými zákony a edikty vytlačována z měst a hodnotnějších objektů a hodně jí ublížila i doba socialistické nepéče o památky, stále je tu s námi. A zřejmě i nadále bude – nejen díky snahám památkářů o obnovu památek do jejich původních podob a materiálů, ale zejména díky zdravému, sílícímu trendu návratu k přírodě a přírodním materiálům. Ve prospěch šindelové krytiny jistě také mluví její nezaměnitelný vzhled, členitost, punc ruční práce a jedinečná možnost vykrytí prakticky jakéhokoliv tvaru.

Tipy a triky

Čtěte dále

Práce v zimě na ploché střeše

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Okolnosti nás někdy donutí realizovat plochou střechu s izolací z asfaltových pásů v zimě. Dnes již neplatná oborová norma ON 73 3300 „Provádění střech“ uváděla v článku 76:

Tipy a triky

Čtěte dále

Tepelná roztažnost plechové krytiny

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Tepelná roztažnost (někdy také teplotní roztažnost) je jev, při němž se po dodání/odebrání tepla tělesu (po zahřátí/ochlazení tělesa o určitou teplotu) změní délka (objem) tělesa. Většina látek se při zahřívání rozpíná, to znamená, že jejich molekuly se pohybují rychleji a dále od sebe.

Tipy a triky

Čtěte dále

Konstrukční a technologické závady v dřevěných konstrukcích

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Funkční životnost dřevěných konstrukcí v interiéru se odhaduje na stáří kolem 100 až 120 let. Při rekonstrukcích, úpravách, půdních vestavbách je vždy nutné ověřit jejich stav.

Tipy a triky

Čtěte dále

Není žebřík jako žebřík

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

V naší profesi je žebřík tím nejdůležitějším nástrojem. Většina zakázek na nás čeká ve výškách, proto je žebřík nezbytným pomocníkem každého střechaře. Kvalitní žebřík má bezesporu významný podíl na kvalitě a rychlosti Vaší práce.

Tipy a triky

Čtěte dále

EVALON-Solar - Integrovaný hydroizolační a fotovoltaický systém

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

EVALON-Solar je v Evropě unikátní integrovaný hydroizolační a fotovoltaický systém pro ploché střechy, který plně odpovídá požadavkům směrnice BIPV (Building Integrated Photovoltaics) na integraci prvků fotovoltaických systémů do konstrukcí budov. EVALON-Solar plní funkci vysoce kvalitní a spolehlivé hydroizolační povlakové vrstvy dle ČSN 73 1901 a současně funguje prostřednictvím integrovaných fotovoltaických článků jako výkonný generátor elektrického proudu.

Tipy a triky

Čtěte dále

Zásady pro pokládku pěnového polystyrenu v plochých střechách

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Tipy a triky

Polystyrenové dílce se mají klást vždy na vazbu (kromě spádových dílců). Tento požadavek se doporučuje zejména u kompletizovaných dílců, kdy jinak dochází ke styku čtyř nakašírovaných pásů v rozích dílců. Tímto způsobem pokládky se zároveň i minimalizuje vliv rozměrových tolerancí a teplotní roztažnosti jednotlivých desek.

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Měření teplotních a vlhkostních poměrů střech

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Vážení zákazníci, v rámci vylepšování služeb poskytovaných společností Coleman jsme zařadili možnost měření teplotních a vlhkostních poměrů střech.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Slyšel jsem o tom, že by se měly hrany na spojích hydroizolačních folích srážet. Proč?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Jde o zamezení možnosti kapilárního vzlínání do spojů hydroizolace. Ale srážení hran na hydroizolaci se týká pouze malého úseku T – spoje...

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Je možné kotvení i do hliníkových trapézových plechů? Mám provádět rekonstrukci se zateplením a vzhledem k tomu, že je hliník měkký a vadí mu i pocházení, mám z kotvení obavy.

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ano, lze kotvit i do hliníkových trapézových plechů, ne však pomocí běžných kotevních prvků (tj. samořezné kotvy s integrovaným vrtákem ve špici). Pro kotvení do problémových podkladů byly vyvinuty speciální kotevní prvky, které fungují na jiném principu.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak mám provést ukončení okapní hrany ploché střechy odvodněné do okapu s hydroizolací asfaltovými pásy?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ukončovací dřevěný hranol (který se také využívá k přichycení okapových háků) je ,,zabalen“ do asfaltových pásů, které tvoří jednak parozábranu, jednak uzavírací kapsu, aby se v zimě při zahlceném okapu nemohla voda dostat do tepelné izolace.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaká je správná aplikace větracích komínků v ploché střeše?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Viděl jsem několik způsobů jak pod hydroizolací, tak pod tepelnou izolací, a nevím, který je správný.
My vám to řekneme

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Zelená střecha - hydroakumulační a drenážní vrstva

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Novinky

Zelená střecha je dnes poměrně moderním, architekty vyhledávaným a užívaným řešením úpravy plochých střech. Konstrukce zelené střechy je známa již mnoho staletí. Za první známější konstrukci lze považovat visuté zahrady princezny Semiramis v Babylóně - jeden ze sedmi divů světa. Je ovšem smutný fakt, že architekti či projektanti v konstrukci střechy často opomíjejí velmi důležitou vrstvu, bez níž se moderní zelená střecha obejde jen těžko.

Novinky

Čtěte dále

Ne/Správná aplikace kašírovaného polystyrenu

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Tipy a triky

Již několikrát jsme publikovali články týkající se aplikace kašírovaného polystyrenu nebo aplikace kotvených podkladních pásů na polystyren. Především jsme upozorňovali na možnost zašlehnutí plamene do polystyrenu.

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak správně udržovat izolace plochých střech vytvořené z klasických hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Modifikovaný asfaltový tmel LUTEX MOAT je vlastně asfaltový lak s přísadou vláknitých plnidel, anorganických plnidel a kaučuku SBS. Vhodný pro hydroizolaci asfaltovými pásy.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze přeměnit větranou dvouplášťovou plochou střechu na střechu jednoplášťovou?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Při přeměně větrané dvouplášťové střechy na střechu jednoplášťovou jde zdánlivě o relativně jednoduchou úpravu: zaslepí se větrací otvory ve vzduchové mezeře a horní plášť původní dvouplášťové střechy se opatří dodatečnou tepelnou izolací a novou vodotěsnou izolací.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Nová zelená úsporám pro rok 2015

16.1.2015 Novinky

První výzva v programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována přibližně na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Novinky

Čtěte dále

Staré výrobky na opravy

10.3.2015 Novinky

Sháníte takovou starší střešní krytinu na doplnění, nebo jako náhradu za poškozené kusy? Potřebujete zastiňovací roletu, nebo žaluzii ke staršímu střešnímu oknu? Jsme tu pro Vás, nabízíme k prodeji z našich zásob střešní krytiny:

Novinky

Čtěte dále

Znáte všechny druhy vikýřů?

13.4.2015 Novinky

Vikýř je drahým kamenem na koruně domu. Znáte jejich názvy? Není třeba si příliš lámat hlavu. Máme pro Vás ucelené názvosloví, díky kterému si tuto dovednost ihned osvojíte.

Novinky

Čtěte dále

Typy plochých střech a jejich rozdělení

Střecha je z hlediska toho, co od domova očekáváme, jednou z nejdůležitějších konstrukcí, protože chrání obyvatele před srážkami a sluncem.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak řešit horko v podkroví?

7.5.2015 Tipy a triky

Podkroví v létě, pokud není střecha provedena tak, jak být má, se může stát poměrně nepohodlným místem pro pobyt a spát v takovém prostředí je vysloveně za trest. Jaké je řešení?

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak najít řemeslníka?

22.5.2015 Tipy a triky

Kde je ten kvalitní řemeslník? Nevíte, jak hledat toho správného řemeslníka? Řešíte, jak vyhledat správnou firmu? Hledáte pomoc s nalezením řemeslníka?

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak zaručit životnost střechy

28.5.2015 Tipy a triky

Jedním ze základních předpokladů zaručující funkčnost a dlouhou životnost střechy je její správné odvětrání.

Tipy a triky

Čtěte dále

Kondenzace vlhkosti

4.6.2015 Novinky

Kondenzace, laicky rosení konstrukcí, je pojem, který získal za posledních 20 let, co se stavebních konstrukcí týče, silně na důležitosti.

Novinky

Čtěte dále

Smlouva o dílo přímo od právníků

12.6.2015 Tipy a triky

Rozdíl mezi Smlouvou o dílo a Kupní smlouvou je větší než by se mohlo zdát.

Tipy a triky

Čtěte dále

ColemaNávod - Montáž okapního systému

16.6.2015 Tipy a triky

Ve spolupráci s naším lektorem z Coleman Univerzity jsme pro vás připravili video-návod Instalace okapního systému.

Tipy a triky

Čtěte dále

Zásady a chyby při oplechování parapetu

25.9.2015 Tipy a triky

Zjistěte s námi na co si dát pozor při oplachování parapetu a jak správně postupovat při jeho montáži.

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak připravit střechu na zimu?

1.10.2015 Tipy a triky

Teploty již klesají a zdá se - zima klepe na dveřer. Ochraňte sebe i svůj majetek před pádem sněhu z vaší střechy - včas.

Tipy a triky

Čtěte dále

Mokrá fasáda a listí v okapu. Nekvalitní klempířská práce nebo nedostatečná ochrana před spadaným listím?

12.10.2015 Tipy a triky

Podzim přichází, listí padá, okapy se plní, voda přetéká. Co teď? Čí je to chyba?

Tipy a triky

Čtěte dále

Mech na střeše - jak se ho zbavit a jak mu předcházet

2.11.2015 Tipy a triky

Pokud se Vám na střeše objeví malé zelené ostrůvky a později i mech, měli by jste zpozornět. Jak jeho tvorbě předcházet a jak ho případně eliminovat.

Tipy a triky

Čtěte dále

Údržba a oprava vybraných typů střech

10.11.2015 Tipy a triky

Hydroizolační vrstvy plochých střech jsou extrémně namáhány škodlivými vlivy okolního prostředí, které na ně mají negativní vliv a způsobují její degradaci.

Tipy a triky

Čtěte dále

ColemaNávod - Renovace ploché střechy z asfaltových pásů

V dalším díle ColemaNávodu se podíváme, jak renovovat starou plochou střechu z asfaltových pásů. Užití následujících postupů má za cíl prodloužit životnost ploché střechy a oddalovat tak její degradaci.

Naše služby > ColemaNávod - montážní videa

Čtěte dále

Jak zamezit tvorbě ledu a rampouchů v okapu?

23.11.2015 Tipy a triky

Rampouchy visící ze střechy dosahují občas úctyhodné délky lahodící oku, ale jen do doby, než si majitel domu uvědomí, že okap je na metru zatížen klidně 50,70 i 100 kg ledu visícího nad chodníkem nebo automobilem.

Tipy a triky

Čtěte dále

ColemaNávod - Instalace asfaltového šindele

V tomto díle ColemaNávodu se dozvíte, jak pokládat jednoduchou střechu (altán, zahradní dome, přístřešek...) asfaltovým šindelem. Lektor tohoto videa František Žíla vás provede celou montáží.

Naše služby > ColemaNávod - montážní videa

Čtěte dále

Vzájemná snášenlivost kovů

3.12.2015 Tipy a triky

Asfaltová koroze, elektrolytická koroze, galvanický článek. Tyto pojmy Vám možná nic neříkají, ale s důsledky těchto jevů se setkáváte možná častěji, než si myslíte.

Tipy a triky

Čtěte dále

Co všechno je na střechách možné

17.12.2015 Tipy a triky

V Poradenském Studiu Coleman se věnujeme střechám ne od stolu, ale přímo na místě. Proto se občas setkáváme s věcmi a řešeními, nad kterými zůstává rozum stát.

Tipy a triky

Čtěte dále

Pravidelná kontrola střechy

5.1.2016 Tipy a triky

Životnost všech stavebních konstrukcí závisí na jejich kvalitním provedení. Na co se ale často zapomíná je jejich pravidelná kontrola.

Tipy a triky

Čtěte dále

Louže na ploché střeše

18.1.2016 Tipy a triky

Jsou přípustné? Tuto otázku řešíme v Poradenském Studiu Coleman každou chvíli. Investorovi se nelíbí, že má na ploché střeše louže. Realizátor to považuje za normální, zejména u rekonstrukce. Jak to je?

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak utěsnit hřeben či úžlabí střechy?

26.2.2016 Tipy a triky

Potřebujete spolehlivě utěsnit střešní tašky v úžlabí? Popřípadě utěsnit krajové tašky? Hřebenáče? Napojení krytiny na oplechování komínů a střešních oken tak, aby vám nezatékalo do střešní konstrukce?

Tipy a triky

Čtěte dále

Kdy vyměnit krov a kdy ne?

Životnost krovu závisí především na kvalitě materiálu a provedené práce. K jejímu snížení může dojít také díky působení vody a následné přítomnosti mikroorganismů. Proto je důležité nosnou konstrukci často kontrolovat a udržovat.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Zelené střechy - skladba a detaily

28.4.2016 Tipy a triky

V tomto článku věnujeme plochým zeleným střechám. Zelená střecha je nejen pohledovou záležitostí, ale i funkční konstrukcí, která má oproti běžné ploché střeše nesporné výhody...

Tipy a triky

Čtěte dále

Větrotěsnost a větrání šikmých střech

28.5.2018 Tipy a triky

V současné době se řeší mnohé hydroizolační souvislosti navrhování a provádění šikmých střech, avšak mnohdy se zapomíná na správné nastavení větrání a větrotěsnosti šikmých střešních konstrukcí.

Tipy a triky

Čtěte dále

Nejdostupnější řešení pro snížení teploty v podkroví

14.8.2018 Tipy a triky

Spousta majitelů podkroví se v létě pravidelně potýká s problémem rozpáleného interiéru. Jak to efektivně řešit?

Tipy a triky

Čtěte dále
+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.