Střechy

Pro tento štítek bylo nalezeno 64 výsledků

Řazení:
Požadovaný obsah nenalezen.


Požadovaný obsah v kategoriích nenalezen.


Požadovaný obsah v diskuzích nenalezen.


Merx má certifikát B Roof (t3)

24.6.2014 Novinky

Pro všechny naše zákazníky pracující s fólií Merx máme skvělou zprávu. Merx prokázal svou velmi dobrou kvalitu a při zkouškách dne 21.5.2014 získal certifikát na klasifikaci střech vystavených působení vnějšího požáru na B ROOF (t3).

Novinky

Čtěte dále

Rhepanol od firmy FDT pouze u Colemanu!

8.10.2014 Novinky

Firma FDT přesouvá své obchodní aktivity ze své české pobočky FDT ČR na své vybrané obchodní partnery v ČR. Stali jsme se tak exkluzivními partnery v České republice pro dodávky materiálu Rhepanol. Tedy Rhepanol - pouze u nás.

Novinky

Čtěte dále

Nový typ trapézového plechu již v naší nabídce!

2.9.2014 Novinky

Satjam doplnil stávající výrobní zařízení o zcela novou výrobní linku na trapézový plech s označením SAT18 N.

Novinky

Čtěte dále

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby

Tipy a triky

Čtěte dále

Nosná vložka asfaltových pásů

13.1.2015 Tipy a triky

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce.

Tipy a triky

Čtěte dále

Sanace střechy dvouplášťové na střechu jednoplášťovou

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Při sanaci střechy dvouplášťové na střechu jednoplášťovou je třeba postupovat podle daných kroků. Začíná se průzkumem.

Tipy a triky

Čtěte dále

Polystyren a izolace ploché střechy

13.1.2015 Tipy a triky

Polystyren je v současné době jedním z nejpoužívanějších tepelně izolačních výrobků v plochých střechách, na fasádách a v podlahách. Dominantně se využívají zejména jeho výborné tepelně technické vlastnosti a pevnost v tlaku. Při nevhodném použití polystyrenu však může dojít i k závažným poruchám, které mohou způsobit nemalé materiální škody.

Tipy a triky

Čtěte dále

Šindelová krytina - pravidla pokládky

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Šindelová krytina coby krytina doplňková a produkt převážně ruční výroby není tak přísně ohraničena normami jako krytiny průmyslově vyráběné. Šindel se zhotovuje podle zažitých a předávaných tradic a stejně tak je tomu i s jeho montáží (pokud nebereme v potaz státní normy svých západních sousedů nebo několik málo vnitřních podnikových norem z dob spíše minulých).

Tipy a triky

Čtěte dále

Šindelová krytina včera a dnes

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Šindelová krytina patří k jedné z nejstarších krytin vůbec. Přestože byla postupem dějin jakožto krytina spalná různými zákony a edikty vytlačována z měst a hodnotnějších objektů a hodně jí ublížila i doba socialistické nepéče o památky, stále je tu s námi. A zřejmě i nadále bude – nejen díky snahám památkářů o obnovu památek do jejich původních podob a materiálů, ale zejména díky zdravému, sílícímu trendu návratu k přírodě a přírodním materiálům. Ve prospěch šindelové krytiny jistě také mluví její nezaměnitelný vzhled, členitost, punc ruční práce a jedinečná možnost vykrytí prakticky jakéhokoliv tvaru.

Tipy a triky

Čtěte dále

Práce v zimě na ploché střeše

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Okolnosti nás někdy donutí realizovat plochou střechu s izolací z asfaltových pásů v zimě. Dnes již neplatná oborová norma ON 73 3300 „Provádění střech“ uváděla v článku 76:

Tipy a triky

Čtěte dále

Tepelná roztažnost plechové krytiny

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

Tepelná roztažnost (někdy také teplotní roztažnost) je jev, při němž se po dodání/odebrání tepla tělesu (po zahřátí/ochlazení tělesa o určitou teplotu) změní délka (objem) tělesa. Většina látek se při zahřívání rozpíná, to znamená, že jejich molekuly se pohybují rychleji a dále od sebe.

Tipy a triky

Čtěte dále

Není žebřík jako žebřík

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

V naší profesi je žebřík tím nejdůležitějším nástrojem. Většina zakázek na nás čeká ve výškách, proto je žebřík nezbytným pomocníkem každého střechaře. Kvalitní žebřík má bezesporu významný podíl na kvalitě a rychlosti Vaší práce.

Tipy a triky

Čtěte dále

EVALON-Solar - Integrovaný hydroizolační a fotovoltaický systém

Stanislav Nohavica 13.1.2015 Tipy a triky

EVALON-Solar je v Evropě unikátní integrovaný hydroizolační a fotovoltaický systém pro ploché střechy, který plně odpovídá požadavkům směrnice BIPV (Building Integrated Photovoltaics) na integraci prvků fotovoltaických systémů do konstrukcí budov. EVALON-Solar plní funkci vysoce kvalitní a spolehlivé hydroizolační povlakové vrstvy dle ČSN 73 1901 a současně funguje prostřednictvím integrovaných fotovoltaických článků jako výkonný generátor elektrického proudu.

Tipy a triky

Čtěte dále

Jsme první!

4.12.2014 Novinky

Naše obchodní centra získala certifikát za rok 2014 jako nelepší prodejce izolačních produktů Bramac.

Novinky

Čtěte dále

Zásady pro pokládku pěnového polystyrenu v plochých střechách

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Tipy a triky

Polystyrenové dílce se mají klást vždy na vazbu (kromě spádových dílců). Tento požadavek se doporučuje zejména u kompletizovaných dílců, kdy jinak dochází ke styku čtyř nakašírovaných pásů v rozích dílců. Tímto způsobem pokládky se zároveň i minimalizuje vliv rozměrových tolerancí a teplotní roztažnosti jednotlivých desek.

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Měření teplotních a vlhkostních poměrů střech

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Vážení zákazníci, v rámci vylepšování služeb poskytovaných společností Coleman jsme zařadili možnost měření teplotních a vlhkostních poměrů střech.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Slyšel jsem o tom, že by se měly hrany na spojích hydroizolačních folích srážet. Proč?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Jde o zamezení možnosti kapilárního vzlínání do spojů hydroizolace. Ale srážení hran na hydroizolaci se týká pouze malého úseku T – spoje...

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaký přesah by měl mít plech přes konstrukci atiky?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

V normě ČSN 73 3610 na straně 78 jsou uvedeny způsoby oplechování atik ploché střechy...

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze řešit spáry u mPVC fólií stejně jako u asfaltových pásů?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ano, někteří výrobci hydroizolačních materiálů tuto variantu při riziku větších dilatačních pohybů upřednostňují.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Lze použít kopulový světlík jako výlez na plochou střechu? Existují systémová opatření, aby se kopule při převrácení světlíku nerozbila?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Ano, světlíky lze použít (a také se to děje) jako výlezový prostředek na ploché střechy. Oproti klasické konstrukci světlíku neotevíravého, který se užívá pouze k prosvětlení prostor pod sebou a jehož konstrukce se skládá z kopule a manžety, musíte v případě výlezového světlíku k těmto dvěma prvkům přiobjednat ještě otevírací rámeček. Co se týká rozbití kopule při otevírání světlíku:

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Chtěl bych se zeptat, jestli existují nějaké minimální tloušťky asfaltových pásů k natavení. Občas v nabídkách bojuji s konkurencí, která používá natavované pásy silné 3,2 mm apod. Je to vůbec možné?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Tady lze argumentovat tím, co nám říká ČSN 73 0606. Zde je jasně definováno, že pásy typu S – pásy natavitelné by měly mít tloušťku alespoň 4 mm. Přesná citace poznámky u bodu 3.18:

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Provádím hydroizolaci pomocí hydroizolační fólie na dřevěné bednění. Sklon střechy je 3 °. Mám klást krytinu kolmo k okapu nebo rovnoběžně s ním?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Jestliže provádíte krytinu na dřevěném bednění, je odpověď oproti jiným, kompaktním podkladům jednoznačná: Fólie se musí klást kolmo na prkna bednění. Jde o opatření, které zajistí, že nebude jeden pruh fólie kotven do jednoho prkna bednění. Odpověď by zněla stejně i v případě asfaltových pásů aplikovaných na dřevěné bednění.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaký je postup při provádění střech z hydroizolačních mPVC fólií?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Při provádění střech z hydroizolačních mPVC fólií se občas setkám s prostupem, který je širší než jakákoliv prostupová tvarovka. Jaký je postup s jejich opracováním?

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak poznám pevnost polystyrenu? Co znamená to číslo za EPS (např. EPS 100 S)?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Toto číslo vyjadřuje pevnost polystyrenu v kilopascalech při desetiprocentním stlačení. To znamená, že deska polystyrenu EPS 100 S o tloušťce 100 mm unese na 1m2 10 tun zatížení, ale dojde přitom k deformaci (ke zmenšení tloušťky o) 10 mm.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaká je správná aplikace větracích komínků v ploché střeše?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Viděl jsem několik způsobů jak pod hydroizolací, tak pod tepelnou izolací, a nevím, který je správný.
My vám to řekneme

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak fungují pásy odolné proti prorůstání kořínků, určené pro zelené střechy?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

Lze říci, že v oblasti asfaltových pásů existují dva systémy, pomocí nichž výrobci vytvářejí odolnost proti rozrušování hydroizolačních povlaků z asfaltových pásů kořínky.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jaké jsou výhody kotvení asfaltových pásů v přesahu oproti kotvení v ploše a naopak?

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Otázky a odpovědi

U kotvení podkladních pásů v přesahu je výhoda jasná – nemusíme přes kotvy (vytvářející perforaci v pásu) natavovat přířezy hydroizolace z materiálu kotveného pásu.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Zelená střecha - hydroakumulační a drenážní vrstva

Stanislav Nohavica 14.1.2015 Novinky

Zelená střecha je dnes poměrně moderním, architekty vyhledávaným a užívaným řešením úpravy plochých střech. Konstrukce zelené střechy je známa již mnoho staletí. Za první známější konstrukci lze považovat visuté zahrady princezny Semiramis v Babylóně - jeden ze sedmi divů světa. Je ovšem smutný fakt, že architekti či projektanti v konstrukci střechy často opomíjejí velmi důležitou vrstvu, bez níž se moderní zelená střecha obejde jen těžko.

Novinky

Čtěte dále

Nová zelená úsporám pro rok 2015

16.1.2015 Novinky

První výzva v programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována přibližně na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Novinky

Čtěte dále

Prémiové materiály v prodejní síti Coleman

19.1.2015 Novinky

Přijďte se přesvědčit o kvalitách materiálu na veletrh Střechy Praha 2015 konaného ve dnech 22.-24.1. 2015

Novinky

Čtěte dále

Veletrh v Praze se bez Coleman týmu neobešel

26.1.2015 Novinky

Všem návštěvníkům jsme představili profesionalitu Colemanu, náš špičkový servis a prémiové produkty. To vše jsme se pokusili propojit s ochutávkou regionálních specialit pod dvojsmyslným sloganem: Ochutnejte kvalitu! Návštěvníci našeho stánku si tak mohli pochutnat na pravé valašské klobáse nebo valašské slanině, zapít ji slivovicí a jako sladkou tečku si dát valašský frgál. Kromě kulinářských valašských specialit jsme nabídli i speciality z oboru.

Novinky

Čtěte dále

Odběr materiálu na míru

10.2.2015 Novinky

Na přání našich zákazníků jsme připravili možnost odběru vybraných materiálů v menším množství než je standardní balení. Jedná se o nejprodávanější výrobky z pojistných hydroizolačních folií, parotěsných zábran, geotextilií a doplňkových PVC folií pro izolaci plochých střech.

Novinky

Čtěte dále

Řešíte problém kde ohnout plech?

16.2.2015 Novinky

Potřebujete ohýbaný plech na okapnici, úžlabí, závětrnou lištu nebo nějaký jiný klempířský výrobek, nemáte ohýbačku a nechcete čekat na výrobu, ikdyž v našem systému Blix Vám budou hotové výrobky dodány během několika dnů?

Novinky

Čtěte dále

Staré výrobky na opravy

10.3.2015 Novinky

Sháníte takovou starší střešní krytinu na doplnění, nebo jako náhradu za poškozené kusy? Potřebujete zastiňovací roletu, nebo žaluzii ke staršímu střešnímu oknu? Jsme tu pro Vás, nabízíme k prodeji z našich zásob střešní krytiny:

Novinky

Čtěte dále

Názvosloví částí střechy

Ing. Zuzana Běláková 30.3.2015 Otázky a odpovědi

Je Vám cizí názvosloví části střechy? Nezoufejte, máme pro Vás obrázkové vysvětlení!

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Znáte všechny druhy vikýřů?

13.4.2015 Novinky

Vikýř je drahým kamenem na koruně domu. Znáte jejich názvy? Není třeba si příliš lámat hlavu. Máme pro Vás ucelené názvosloví, díky kterému si tuto dovednost ihned osvojíte.

Novinky

Čtěte dále

Typy plochých střech a jejich rozdělení

Střecha je z hlediska toho, co od domova očekáváme, jednou z nejdůležitějších konstrukcí, protože chrání obyvatele před srážkami a sluncem.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak řešit horko v podkroví?

7.5.2015 Tipy a triky

Podkroví v létě, pokud není střecha provedena tak, jak být má, se může stát poměrně nepohodlným místem pro pobyt a spát v takovém prostředí je vysloveně za trest. Jaké je řešení?

Tipy a triky

Čtěte dále

Jak zaručit životnost střechy

28.5.2015 Tipy a triky

Jedním ze základních předpokladů zaručující funkčnost a dlouhou životnost střechy je její správné odvětrání.

Tipy a triky

Čtěte dále

Kondenzace vlhkosti

4.6.2015 Novinky

Kondenzace, laicky rosení konstrukcí, je pojem, který získal za posledních 20 let, co se stavebních konstrukcí týče, silně na důležitosti.

Novinky

Čtěte dále

IKO - asfaltové šindele - pivo zdarma

8.6.2015 Kalendář akcí

Objednejte si asfaltové šindele IKO a vychutnejte si po práci výborné pivo.

Kalendář akcí

Čtěte dále

Jak připravit střechu na zimu?

1.10.2015 Tipy a triky

Teploty již klesají a zdá se - zima klepe na dveřer. Ochraňte sebe i svůj majetek před pádem sněhu z vaší střechy - včas.

Tipy a triky

Čtěte dále

Hlavní dodavatel střešní krytiny krásného kostela

18.11.2015 Novinky

V Českém Těšíně na kostele Českobratrské církve evangelické „Na Rozvojí“ v těchto dnech probíhá rekonstrukce střešního pláště a společnost Coleman S.I. je zde hlavním dodavatelem materiálu pro střechy. Podívejte se na krásné referenční fotografie.

Novinky

Čtěte dále

Vzájemná snášenlivost kovů

3.12.2015 Tipy a triky

Asfaltová koroze, elektrolytická koroze, galvanický článek. Tyto pojmy Vám možná nic neříkají, ale s důsledky těchto jevů se setkáváte možná častěji, než si myslíte.

Tipy a triky

Čtěte dále

Pravidelná kontrola střechy

5.1.2016 Tipy a triky

Životnost všech stavebních konstrukcí závisí na jejich kvalitním provedení. Na co se ale často zapomíná je jejich pravidelná kontrola.

Tipy a triky

Čtěte dále

Nová služba - snímkování termokamerou

29.1.2016 Novinky

Společnost Coleman klade celou svoji historii důraz na to, že nejen precizní dodávky zboží, ale i poskytování kvalitních služeb je důležitou součástí plnění potřeb zákazníků.

Novinky

Čtěte dále

Jaké jsou prvky plochých střech?

Když se řekne funkční plochá střecha, nejedná se jen o souvrství hydroizolací a tepelné izolace. Ke správné funkčnosti ploché střechy jsou prakticky nezbytné i další doplňky.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Jak utěsnit hřeben či úžlabí střechy?

26.2.2016 Tipy a triky

Potřebujete spolehlivě utěsnit střešní tašky v úžlabí? Popřípadě utěsnit krajové tašky? Hřebenáče? Napojení krytiny na oplechování komínů a střešních oken tak, aby vám nezatékalo do střešní konstrukce?

Tipy a triky

Čtěte dále

Školení Eternit Dakora v prostorách Coleman univerzity

2.3.2016 Novinky

Ve školících prostorách, kde běžně probíhá Coleman univerzita, uspořádala společnost Creaton SEE, zastupující značku Eternit, školení pro pokrývače, kteří pracují se střešní krytinou Eternit Dakora.

Novinky

Čtěte dále

Prvky šikmých střech

Šikmá střecha potřebuje ke správnému fungování nezbytné doplňky, které zaručují její funkčnost a přitom nenarušují estetický ráz střechy.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Bramac - střešní krytiny - sleva až 44%

5.4.2016 Kalendář akcí

Připravili jsme pro Vás jarní nabídku vybraných střešních krytin od společnosti Bramac.

Kalendář akcí

Čtěte dále

Kdy vyměnit krov a kdy ne?

Životnost krovu závisí především na kvalitě materiálu a provedené práce. K jejímu snížení může dojít také díky působení vody a následné přítomnosti mikroorganismů. Proto je důležité nosnou konstrukci často kontrolovat a udržovat.

Naše služby > Otázky a odpovědi

Čtěte dále

Ochutnejte kvalitu Ořechovky

2.5.2016 Novinky

Jaro se nám pomalu blíží mílovými kroky, po ránu je ještě hodně sychravo, proto jsme si pro Vás připravili něco malého na zahřátí.

Novinky

Čtěte dále

Druhy a funkce geotextílií

31.5.2016 Tipy a triky

Geotextílie je velmi důležitý a významný materiál používaný ve stavebnictví jako separační, ochranná či filtrační vrstva.

Tipy a triky

Čtěte dále

Novinky pro klempíře - WUKO ohýbačky

14.9.2016 Novinky

Wuko, rakouský výrobce nářadí pro klempíře specializovaný na malá, lehká a mobilní provedení, představuje nové přenosné ohýbačky.

Novinky

Čtěte dále

DELTA SYSTEM - komplexní řešení střechy z hliníkové šablony

12.10.2016 Tipy a triky

Představujeme DELTA SYSTEM a jeho komplexní řešení pro hliníkovou střešní šablonu Delta, dříve známou jako Alukryt.

Tipy a triky

Čtěte dále

Větrotěsnost a větrání šikmých střech

28.5.2018 Tipy a triky

V současné době se řeší mnohé hydroizolační souvislosti navrhování a provádění šikmých střech, avšak mnohdy se zapomíná na správné nastavení větrání a větrotěsnosti šikmých střešních konstrukcí.

Tipy a triky

Čtěte dále

Decra - nová plechová krytina Bramac

16.10.2018 Novinky

Bramac zařadil do svého sortimentu novou střešní krytinu - Decra. Jedná se o plechovou maloformátovou profilovanou šablonu.

Novinky

Čtěte dále

Křest aplikace ColMACHR

26.2.2019 Novinky

ColMACHR - aplikace pro řemeslníky ve své verzi 2.0 byla slavnostně pokřtěna na výstavě Střechy Praha 2019.

Novinky

Čtěte dále
+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.