Pěnový polystyren EPS telepná izolace | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

EPS POLYSTYREN

 
eps_polystyren_zatepleni 
 
eps_polystyren_levne

 

 

Tepelné izolace z polystyrenu jsou dnes jedny z nejpoužívanějších tepelných izolací na trhu ČR. Je to hlavně z důvodu cenové dostupnosti polystyrenu v kombinaci s výbornými tepelně izolačními parametry polystyrénových dílců. Výhodou pěnových polystyrenů je také široké uplatnění v zateplení jednotlivých stavebních konstrukcí.
Dělení poystyrenů
Polystyrenové dílce se rozdělují dle způsobu výroby na expandované a na extrudované. Používanějším typem jsou polystyreny expandované, a to z důvodu širokého uplatnění při zateplení budov. Jejich nevýhodou je nasákavost. Naopak polystyreny extrudované požadavek na nenasákavost splňují, proto jsou hojně využívány např. u obrácených nebo DUO střech a u zateplení spodní stavby.
Polystyren - značení
Označení expandovaných polystyrenů je EPS. Polystyreny na fasády se dále označují jako EPS F, na střechy EPS S, zemní polystyren jako EPS Z. Označení extrudovaných polystyrenů je XPS. Další rozdělení mají výrobci individuální.
  

Pěnový (expandovaný) polystyren (EPS)

Tento polystyren se používá zejména pro zateplovací systémy. Vyrábí se buď vypěňováním do forem nebo řezáním z vypěněných kvádrů.
  • Koeficient tepelné vodivosti dosahuje hodnot 0,037 – 0,043 W/m.K.
  • Polystyren EPS má objemovou hmotnost v rozmezí 25-30 kg/m³
Výhody polystyrenu EPS:
  • Dobrá opracovatelnost
  • Nízká hustota (malá hmotnost)
Nevýhody polystyrenu EPS:
  • Při teplotách nad 70°C dochází k zrychlené degradaci
  • Nasákavost
  • Hořlavost
  • Stárnutí materiálu a degradace v organických rozpouštědlech
  • Malá odolnost v tlaku
  • Objemově nestálý
Značení a použití polystyrenu:
Z – základní – Vyznačuje se nižší přesností desek a chybí proces stabilizace (stabilizace=odležení vypěněných forem před rozřezáním na desky). Používá se jako podlahový polystyren nebo jako jádro stěn
S – stabilizovaný – Používá se pro izolaci plochých střech a podlah. Oproti základnímu prošel tento polystyren stabilizací a taktéž vykazuje vyšší rozměrovou přesnost desek.
F – fasádní desky tohoto typu  polystyrenu  jsou velmi přesné a jsou tedy určeny pro kontaktní zateplovací systémy.

Uvedená cena vychází ze standardního ceníku. Naši odborníci v OBCHODNÍCH CENTRECH vám nabídnou aktuální cenu včetně probíhajících akcí.

Okamžitou cenu naleznete na našem E-SHOPU, do kterého se mimo jiné dostanete kliknutím na vybranou červenou položku.

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.