Tepelná roztažnost plechové krytiny | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Tepelná roztažnost plechové krytiny

Autor:Stanislav Nohavica Datum:13.1.2015

Trocha fyziky

Tepelná roztažnost (někdy také teplotní roztažnost) je jev, při němž se po dodání/odebrání tepla tělesu (po zahřátí/ochlazení tělesa o určitou teplotu) změní délka (objem) tělesa. Většina látek se při zahřívání rozpíná, to znamená, že jejich molekuly se pohybují rychleji a dále od sebe.
Obvykle se uvažuje přímá úměrnost mezi změnou veličiny ΔX a změnou teploty ΔT. Matematicky vyjádřeno je změna délky (objemu) lineární funkcí změny teploty T.
Tepelná roztažnost plechové krytiny 
 
Tolik o teplotní roztažnosti na http://cs.wikipedia.org

Roztažnost a její vliv na krytiny

Z praxe víme, že stejně jako ostatní stavební materiály je i střešní krytina ovlivněna okolní teplotou. V důsledku teplotních změn výrazně mění svůj objem (délku). Míra tepelné roztažnosti je dána jednoznačně určeným součinitelem tepelné roztažnosti. Hodnoty součinitele se mění v závislosti na příslušném materiálu:
ocel – 0,000012 
měď – 0,000017 
hliník – 0,000024 
olovo – 0,000029 
zinek – 0,000029
Výpočtová hodnota prodloužení pásu je podstatným způsobem ovlivněna barvou povrchu nebo umístěním střešní plochy ve vztahu ke světovým stranám. Tmavší odstíny sálají více než světlejší a jižní strana je nejvíce zatížená slunečním žárem. V případě, kdy teplotní rozdíly mezi zimním a letním obdobím dosahují běžně 80 stupňů, vzniká u šestimetrového pásu falcované krytiny délkový rozdíl:
  
6 (m) x 0,000012 x 80 (°C) = 0,00576 m = 6 mm 
pokud je krytina z oceli
 
6 (m) x 0,000029 x 80 (°C) = 0,01392 m = 14 mm 
pokud je krytina ze zinku
 
Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že je potřeba mít vždy na zřeteli, s jakým materiálem pracujeme.

Kotvení krytiny

V případě falcované krytiny se u většiny střech musí použít kluzných příponek. Ty však mohou úspěšně fungovat pouze za předpokladu, že budou vloženy tak, aby jejich princip mohl fungovat. Montážník na základě teploty po čas montáže nastaví pohyblivý jezdec příponky tak, aby v žádném ročním období (teplotě) nedosáhl konce pojezdové drážky. Maximální délka prvku, kterou lze fixovat zcela napevno k podkladu, by neměla přesáhnout 2 m, doporučení jednotlivých výrobců se mohou lišit v závislosti na druhu materiálu. Dále je samozřejmě nutné respektovat i dodavatelem doporučené počty fixačních příponek v jednotlivých střešních zónách. Zjednodušeně lze tvrdit, že platí následující:  
 
Tepelná roztažnost plechu 
 
Pevné příponky mají své místo v tzv. pevné zóně. Všechny jiné plochy střechy musí být osazeny kluznými příponkami. Pevná zóna má šířku 2 m (měřeno po krokvi) a délku dle dané střechy. Umístění zóny se řídí sklonem konstrukce a podle doporučení výrobce krytiny.

Průtažnost klempířských konstrukcí 

 
 
Výše uvedená tabulka naznačuje, že tepelné roztažnosti podléhají i ostatní klempířské konstrukce. Při jejich zabudování do střešního pláště se však musí přihlédnout k faktu, že tabulkové hodnoty jsou platné pro nataženou délku; měřeno od rohů nebo konců (pevných bodů) musíme dodržet poloviční směrné hodnoty.

Závěrem

Všechny doposud vyráběné či vyvíjené materiály vykazují chování založené na jejich původu. U kovů je tepelná roztažnost věcí známou a popsanou, navíc snad již dnes nenajdeme výrobce plechových krytin, který by neměl zpracován montážní návod se zohledněním tohoto jevu. Cílem není poskytnout návod, ale spíše poukázat na častokrát opomíjený jev, který se při zanedbání může projevit destrukcí nejen materiálu, ale i havárií střešního pláště a s tím souvisejícím znehodnocením uživatelského komfortu. 
Fyzikální principy – alespoň prozatím – nelze změnit. Lze je však poznat, předejít jejich negativním účinkům a provést práci tak, aby investorům přinášela dlouhodobý užitek. 
 
Zdroj:
Základní pravidla pro klempířské práce, CKPT 2003 
Informační materiály Lindab, s. r. o./RHEINZINK ČR, s. r. o./Zambelli-technik, spol. s r. o. 
 
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.