Těsnění pod latěmi ve střeše | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Těsnění pod kontralatěmi je doporučením nebo nutností?

Datum:5.6.2015

Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách je výsledkem absence normy pro navrhování skládaných krytin a DHV. Hodně realizačních firem a projektantů nerozlišuje vlastnosti mezi pojistnými hydroizolacemi a také někteří výrobci je ani neuvádějí. Všeobecně je známo, že skládané krytiny nejsou těsné a umožňují proniknutí vlhkosti pod krytinu. V případě aplikace tepelné izolace se konstrukce střechy navrhují podle ČSN 73 0540 : 2011 tak, aby byla vyloučena kondenzace v konstrukci a tvorba plísní.
 
těsnění pod latěmi 
 
Pojistná hydroizolace (pojistná vodotěsnící vrstva, doplňková vodotěsnící vrstva či pomocná vodotěsnící vrstva) je dodatečnou vrstvou, která má zabránit proniknutí vody (vlhkosti) do tepelné izolace a umožnit difúzi vzdušné vlhkosti z interiéru do větrané mezery pod krytinou.
 
těsnění pod latěmi 
 
U dvouplášťové šikmé střechy s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací (tvořenou kontralatí) se pojistná hydroizolace umísťuje nad tepelnou izolaci nebo nad bedněním. U minerálních izolací vkládaných mezi krokve se izolace vyboulí, čímž dojde ke zmenšení větrané mezery a následně ke stékání vody ke kontralatím (viz.obr.). U komprimovaných izolací se to děje téměř vždy. U nadkrokevního zateplení s tvrdými izolačními deskami PIR k vyboulení nedochází.
 
těsnění pod kontralatěmi 
 
Dalším důvodem podtěsňování pod kontralatěmi je perforace kotevními hřebíky od střešních latí, které jsou ve vzdálenosti cca 300 - 350 mm. Kontralatě jsou kotveny hřebíky do krokví, čímž dochází vždy k perforaci poj.hydroizolace. Kotevní hloubka hřebíků v pevném podkladu by měla být 2/3 délky hřebíku. Při tloušťce latě 40 mm je kotevní hloubka 80 mm (40 mm v kontralati a 40 mm v krokvi). Délka hřebíku by měla být 120 mm. Běžně se používají hřebíky délky 100 mm. Potom je kotevní hloubka jen 60 mm. Z uvedeného je zřejmé, že dojde vždy k perforaci pojistné hydroizolace. 
 
těsnění pod kontralatěmi 
 
U nadkrokevního zateplení z PIR desek dochází k preforaci tepelné izolace v místě krokve. K další perforaci poj.hydroizolace dochází při kotvení střešních latí. 
A zde je odpověď na otázku nutnosti použití dodatečného dotěsnění pod kontralatěmi.  
těsnění pod kontralatěmi 
 
Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi kontralatí a pojistnou hydroizolací a k utěsnění kolem hřebíků a vrutů se aplikuje těsnící vypěňovací hmota nebo těsnící páska. V případě těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) třídy 2 je potřeba používat butylkaučukové pásky (např.Jutadach TPK SUPER), v případě těsnosti DHV 3 (a nižší) lze použít i pěnovou pásku (Jutafol TPK) nebo vypěňovací hmotu (např. Permo Seal, Jutadach THK).  
 
 
Nanesení těsnící hmoty: 
nanesení hmoty na těsnění 
 
Expandující efekt:
expandující efekt 
 
Těsnící páska pod kontralatě:
těsnící hmota páska pod 
 
 
 
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.