Jaké jsou typy šikmých střech | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Jaké jsou typy šikmých střech?

Datum:17.3.2015

Střecha je z hlediska toho, co od domova očekáváme, jednou z nejdůležitějších konstrukcí, protože chrání obyvatele před srážkami a sluncem. Střechu můžeme dělit dle různých kritérií. 
 
Rozdělení střech z pohledu počtu plášťů:
  • Jednoplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm. Plášť se skládá z několika druhů materiálu na sebe navzájem přiléhajících a plnících přesně vymezenou funkci.
  • Víceplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího dvěma a více střešními plášti, které jsou od sebe odděleny vzduchovou vrstvou. Každý plášť pak plní přesně vymezenou funkci. 
Rozdělení střech podle sklonu:
  • střechy ploché se sklonem do 5º
  • střechy šikmé se sklonem 5º- 45º
  • střechy strmé se sklonem nad 45º

TYPY ŠIKMÝCH STŘECH

 Rozdělení šikmých střech podle tvaru:
 
 sedlová střecha pultová střecha valbová střecha polovalbová střecha
    
 mansardová střecha stanová střecha pilová střecha 
    
 
Velká část střešních konstrukcí je kombinací výše uvedených typů. 
 

VÝHODY A NEVÝHODY ŠIKMÝCH STŘECH

+    dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům – rychlejší odtok srážek
+    získání většího prostoru při opticky nižší stavbě
+    vzniklý prostor mezi nosnou konstrukcí stropu a střechou lze využívat jako obytné podkroví
+    široké možnosti při výběru střešní krytiny

-    problematické osvětlení a větrání
-    při neodborné realizaci může vzniknout kondenzace vodní páry na dřevěné konstrukci
-    často vznikající téměř neřešitelné tepelné mosty u střešních oken
-    požární bezpečnost
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.