Vzájemná snášenlivost kovů - koroze okapu a střešních krytin | Coleman.cz - materiály pro střechy a

Vzájemná snášenlivost kovů

Datum:3.12.2015

Asfaltová koroze, elektrolytická koroze, galvanický článek. Tyto pojmy Vám možná nic neříkají, ale s důsledky těchto jevů se setkáváte možná častěji, než si myslíte. Už jste si někdy všimli podivně ohraničených míst koroze, nebo lokálně degradovaných plechů, kde poškození nemá zdánlivě žádnou příčinu? Proč není prvek poškozen v celé ploše? Byť příčina není na první pohled zřejmá, dá se toto poškození poměrně snadno vysvětlit. Příčinou může být výše zmíněná asfaltová nebo elektrolytická koroze.
 
Asfaltové korozi bude věnován některý z příštích článků. Tento článek je o vzájemné snášenlivosti kovů, takže se budeme věnovat pouze elektrolytické korozi a to zejména na prvcích střech a fasád.
 
Elektrolytická koroze je způsobena nevhodnou kombinací kovových prvků. Je překvapivé, že tyto prvky nemusí být vždy v přímém kontaktu, ale při určité kombinaci materiálu stačí pouze odkapávání srážkové vody z jednoho materiálu na druhý. Fatální kombinací je přímý styk měděných prvků s prvky pozinkovanými nebo titanzinkovými. A jaké jsou tedy přípustné kombinace materiálů? Tyto kombinace jsou specifikovány v ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí.
 
Materiál Hliník Al Olovo Pb Měď Cu Titanzinek TiZn Nerezová ocel S.S. Pozinkovaná ocel FeZn Ocel
Hliník Al + o - + + + -
Olovo Pb o + + + + o -
Měď Cu - + + - + - -
Titanzinek TiZn + + - + + + -
Nerezová ocel S.S. + + + + + + +
Pozinkovaná ocel FeZn + o - + + + -
Ocel - - - - + - +
 
+ = Materiály mohou být v kontaktu
- = Kontakt materiálu je třeba vyloučit výrazně se ovlivňují, k elektolytické korozi dochází za přítomnosti vody 
o = Kontakt materiálu raději vyloučit

Jak je vidět, zásadním problémem je především měď, která se snáší pouze sama se sebou, olovem a nerezovou ocelí.
 
Aby vznikl galvanický článek, jehož důsledkem bude elektrolytická koroze, musí být přítomen jeden zásadní faktor. A tím je vlhkost. V naprosto suchém prostředí by mohly být pozinkované a měděné plechy v přímém styku a k jejich degradaci by nedošlo. Naprosto suché prostředí je ale v podmínkách stavby vyloučeno. Ke vzniku jevu stačí pouze vzdušná vlhkost. Při vzájemném kontaktu dvou kovů degraduje vždy méně ušlechtilý z nich. Tedy měď zůstává vždy prakticky nedotknutá.
 
To co v tabulce nenajdete jsou zvláštní případy, kdy velmi malý prvek z méně ušlechtilého materiálu je použit jako mechanické kotvení prvku (např. střešní krytiny) z ušlechtilejšího kovu. Například dle tabulky připuštěný styk hliníku a pozinku může být velmi nebezpečný, pokud pozinkovanými hřebíky budeme kotvit hliníkové střešní šablony. Po několika letech mohou začít šablony pozvolna opouštět původní polohu a to díky zdegradovaným, pozinkovaným hřebíkům. Na těch je po pár letech dobře patrné zúžení v místě, kde se šablona dotýkala hřebíků. Uvedená tabulka tedy platí primárně pro přímý kontakt plošných prvků, nemusí platit pro velmi malých prvků s plošnými.
 
Zvláštní kapitolou je stékání srážek z měděných prvků na prvky z jiných kovů. Měď je specifická tím, že stačí pouze odkapávání vody, která po mědí tekla např. na pozinkované nebo titanzinkové prvky, k tomu, aby začaly degradovat. To se týká zejména pozinkovaných okapů do kterých stéká voda z měděné krytiny. Tyto prvky nemusí být v přímém kontaktu a přesto dochází k poškozování pozinkovaných okapů.
 
Překvapily Vás tyto informace? Věřte, že nejste sami. Každý den se setkáváme s následky nevhodně zvolených kombinací kovů na střechách a fasádách. Pokud si v dané problematice i po přečtení článku nejste jisti, kontaktujte naše odborníky.
 
zelena_barva_medeny_okap_snasenlivost_kovu    snasenlivost_kovu_okapovy_hak 
 
Při pohledu na obrázek a podle informací z výše uvedeného článku si říkáte, že je vše správně, měděný žlab je uchycen měděným hákem proč tam tedy tato degradace vznikla?
 
Vysvětlení je jednoduché. Nebyl použit celoměděný hák, nýbrž pouze ocelový hák opláštěný mědí a voda stékající z terasy v kombinaci se špatně provedeným oplechováním okapní hrany zatekla mezi opláštění a ocelové jádro háku, což při vzájemné nesnášenlivosti mědi a oceli způsobilo elektrolytickou korozi, která se projevuje zejména v okolí háků. Zjevným příznakem je rychlejší patinace mědi tzv. měděnka.
 
V případě zájmu o poradenství se neváhejte obrátit na naše PORADENSKÉ STUDIO
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.