Zásady pokládky polystyrenu na ploché střeše | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Zásady pro pokládku pěnového polystyrenu v plochých střechách

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

  • Polystyrenové dílce se mají klást vždy na vazbu (kromě spádových dílců). Tento požadavek se doporučuje zejména u kompletizovaných dílců, kdy jinak dochází ke styku čtyř nakašírovaných pásů v rozích dílců. Tímto způsobem pokládky se zároveň i minimalizuje vliv rozměrových tolerancí a teplotní roztažnosti jednotlivých desek.
  • Volná pokládka polystyrenových dílců je nepřípustná. Při volné pokládce dochází k pohybu jednotlivých dílců vyvolaných jak objemovými změnami z výroby, tak především jejich tepelnou roztažností. Výsledkem bývá posun desek po ploše střechy ke středu, vyvolaný i u výrobků ze stabilizovaného polystyrenu plošnými rozměrovými změnami desek z titulu tepelné roztažnosti polystyrenu (v závislosti na ročním období pokládky polystyrenových dílců na stavbě). Proto musí být polystyrenové dílce k podkladu vždy přilepeny nebo přikotveny pomocí mechanických kotevních prvků.
  • K přilepení desek k podkladu používat vždy ověřená lepidla na bázi asfaltu za studena nebo polyuretanová lepidla. Je nutné používat jen taková lepidla, která jsou k tomu určena a pro která má výrobce nebo dovozce zpracován návod k používání.
  • Při dodržení nezbytných bezpečnostních předpisů je možné použít k nalepení polystyrenu na podklad i horký asfalt AOSI 85/25. Je zde však určité nebezpečí poškození polystyrenu vysokou teplotou roztaveného asfaltu, která se obvykle pohybuje kolem 120 až 140°C. Pěnový polystyren krátkodobě vydrží teplotu jen + 100°C, ale v několikaminutové expozici po kterou je vystaven kontaktu s horkým asfaltem zpravidla snese i vyšší teplotu než uvedených + 100°C.
  • Pokládat polystyrenové dílce do plamenem hořáku roztaveného povrchu asfaltového pásu tvořícího parozábranu je nepřípustné.
  • Tepelná izolace musí být vždy spolehlivě uchycena k podkladu. Tento problém minimalizuje dodávka desek s polodrážkou, případně dvouvrstvá pokládka desek, u polystyrenových nakašírovaných desek také dodávka výrobků s příčnými nářezy. V některých případech je nutné dokotvení desek pomocí mechanických kotevních prvků.
  • Dílce z polystyrenu mají být pokládány přesně na sraz, aby nedbalou pokládkou nevznikaly mezery, které vytváří tepelné mosty. Nejcitlivější na tepelné mosty jsou tzv. lehké střechy s nosnou konstrukcí z dřevěného bednění nebo z trapézového plechu. V těchto případech by měla být zásadně používána dvouvrstvá pokládka s přeložením spár nebo dílce s polodrážkou.
  • U spádovaných dílců doporučuji z výše uvedených důvodů použití dvouvrstvého systému s vrchní vrstvou z kompletizovaných deskových dílců tl. min. 60 mm s polodrážkou.
  • Nejvíce závad vzniká při neodborném svařování přesahů nakašírovaných asfaltových pásů kompletizovaných dílců propálením polystyrenu plamenem hořáku. Výsledkem jsou výrazné tepelné mosty, kondenzace difundující vodní páry a rychlé stárnutí i kvalitní vodotěsné izolace. Proto se doporučuje používat ke svařování přesahů nakašírovaných asfaltových pásů spolehlivé boční hořáky s přítlačným válečkem.

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.